Organization

Bachelor Examencommissie (BEX)

Correspondentie aan de BEX sturen naar: BOZ-TG
Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-TG.
Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.
De procedure voor het inleveren van een verzoek staat op Canvas onder Modules -> Bachelor