Organization

Bachelor Examencommissie (BEX)

Correspondentie aan de BEX sturen naar: BOZ-TG
Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.
De procedure voor het inleveren van een verzoek staat op Blackboard onder ‘Organization -> Information for students -> Bachelor -> Vergaderdata BEX’