Organization

Master Examencommissie (MEX)

Correspondentie aan de MEX sturen naar: BOZ-TG
Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.
De procedure voor het inleveren van een verzoek staat op Blackboard onder ‘Organization -> Information for students -> Master -> Meeting schedule MEX’