BKS Actueel

Certificaat uitreiking 12-12-2017

12 dec. vond in select gezelschap de uitreiking van de BKS-certificaten plaats.

Van links naar rechts: Sharon Vonk (TCS, faculteit EWI), Annet de Kiewit (ME, SET, faculteit TNW) en Joleen Veneberg - de Jong (PSY, faculteit BMS), namen het certificaat in ontvangst. Gefeliciteerd!    

   

==================================================================================

Informatiebijeenkomst BKS traject 2018 

Citadel 4.11 (voor studieadviseurs e.a. belangstellenden) 
Zoals al aangegeven in het Platform-overleg, is er op 16 nov. van 12.30 – 13.30 uur (Citadel C 4.11) een bijeenkomst gepland om wat meer informatie te geven over de opzet van het Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) traject.  Vanuit centraal beleid wordt verwacht dat alle studieadviseurs binnen de komende 2-3 jaar aan dit traject hebben deelgenomen. In jan. 2018 gaan we weer van start. De 16e hoor je meer over hoe het traject is opgebouwd en zal in ieder geval een van de deelnemers van de huidige lichting iets meer over haar ervaringen vertellen.

Graag nodigen we ook de eerdere BKS-deelnemers uit om informeel bij een broodje je ervaringen te delen met belangstellenden. Het huidige traject is wel iets anders opgezet dan voorheen, maar in grote lijnen en qua competenties en verwachtingen is het zeker vergelijkbaar.
Voor koffie/thee en wat broodjes wordt gezorgd. Als je komt, geef het even door aan Manuela Fernandez (reply) i.v.m. de catering. 

Voor informatie over het nieuwe traject en de planning, klik <hier>.  

===============================================================================

Drie nieuwe BKS-geslaagden  

Op 6 November 2017 vonden de eindgesprekken plaats met de kandidaten van lichting 2016/2017.
Annet de Kiewit (ME, SET, faculteit TNW), Sharon Vonk (TCS, faculteit EWI) en Joleen Veneberg - de Jong (PSY, faculteit BMS). Alledrie geslaagd! Well done! Gefeliciteerd!  
De uitreiking volgt op korte termijn.  
   ===============================================================================

TeachingTopic verzorgd door BKS-deelnemers - Guiding students during their thesis process

De deelnemers aan het BKS-traject 2016/2017 - Annet de Kiewit, Sharon Vonk en Joleen Veneberg - de Jong - presenteerden op 22 juni de resultaten van hun 'keuzedeel-activiteit' voor een zaal vol publiek bestaande uit collega-studieadviseurs en andere belangstellenden. De drie presentaties hadden als gezamenlijk thema: "Guiding students during their thesis process". Ieder van de presentatoren besprak dit thema vanuit een andere invalshoek. Behalve de presentaties, is er ook een gezamenlijke brochure over dit thema opgesteld.
De organisatie van dit evenement, is tot stand gekomen in samenwerking met het Program Office of Educational Innovation UT. Zij verzorgen regelmatig Teaching Topic lunchbijeenkomsten.    
           

==============================================================================

BKS-geslaagden december 2015

Gezamenlijk met de UTQ/BKO geslaagden kregen de studieadviseurs Charlotte Röring ((International) Business Administration BSc/MSc, faculteit BMS) en Anouk Prins (Gezondheidswetenschappen (BSc) en Health Sciences (MSc), destijds facultiet BMS tegenwoordig TNW) hun BKS-certificate uitgereikt.
=============================================================================== 

Maart 2015: drie BKS geslaagden ontvangen hun certificaten  

Deidre Brandwagt (Technische Geneeskunde, TNW), Sanne Gritter-Spuls (International Business Administration, BMS) en Cornelis ten Napel (Technische Bedrijfskunde en Industrial Engineering & Management, BMS) kregen bij de gezamenlijke uitreiking van de UTQ/BKO- en BKS-certificaten, hun certificaat uitgereikt door de rector.

=================================================================================

27 mei 2014: het eerste BKS-certificaat wordt door de rector uitgereikt!

Februari 2013 startte de Universiteit Twente met het traject voor de BasisKwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) voor studieadviseurs. Een jaar na de start was het zover: het eerste portfolio kon worden beoordeeld!
De beoordelingscommissie, bestaande uit twee beoordelaars van de UT en een externe beoordelaar van de VU, had zich grondig op de taak voorbereid; zo’n eerste keer toch best spannend. Na het doornemen van alle documentatie en een eindgesprek met de kandidaat, was het des te leuker dat unaniem kon worden besloten dat studieadviseur Judith Roos- Krabbenbos van de opleiding Civiele Techniek, ruimschoots had aangetoond over alle vereiste competenties te beschikken en dat het BKS-certificaat binnenkort met lof door de rector kan worden uitgereikt. Een uitreiking waar zeker nog een feestelijk tintje aan zal worden gegeven.

Hoe kijkt de eerste BKS-geslaagde zelf terug op het traject?
Judith: “De reden voor mij om deel te nemen aan het BKS-traject op de UT was vooral om eens bewust stil te staan bij de manier waarop ik in mijn werk sta en studenten begeleid. Dankzij het BKS-traject ben ik me bewust geworden van de ontwikkeling die ik in de loop van de tijd heb doorgemaakt.
Het traject bestond uit het verwerven en/of aantonen van competenties die nauw aansloten bij mijn dagelijkse werkzaamheden als studieadviseur. Onderwerpen die in het BKS-traject aan bod kwamen waren bijvoorbeeld gesprekstechnieken en informatievoorziening, maar ook wet- en regelgeving, data-analyse, probleemsignalering en kwaliteitsborging. Onderdeel van het BKS-traject was tevens de cursus Begeleiden in effectief studeren, die met veel enthousiasme werd gegeven door Andre Baars. Het contact met collega-studieadviseurs heb ik hierin als motiverend en waardevol ervaren.
Het BKS-traject gaf mij de kans om los van ‘de waan van de dag’ uit te zoomen en van een afstand te kijken naar mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ben mij daardoor nóg meer bewust geworden van mijn positionering als studieadviseur binnen de studiebegeleidingsketen en van het kader dat de basis vormt voor de studiebegeleiding: wet- en regelgeving en afspraken, zowel binnen als buiten de universiteit. Het bijblijven op dit gebied houdt mijn werk als studieadviseur uitdagend.
Een ander onderdeel van het werk als studieadviseur zijn uiteraard de studentgesprekken. De feedback die ik hierover gedurende het traject van studenten ontving was nuttig en leerzaam. Ik vond het erg waardevol om de feedback juist te krijgen van degene voor wie je het doet: de student. Het geeft voldoening om terug te horen dat je studenten een duwtje in de goede richting hebt kunnen geven.

Ik kijk met een positief gevoel terug op het BKS-traject. Het was een intensief traject, waarin mijn coach Maria van der Blij, mij uitstekend heeft begeleid. Het heeft mij meer inzicht gegeven in mijzelf en in de manier waarop ik studenten begeleid. Ik doe mijn werk als studieadviseur na zes jaar dan ook nog steeds met veel plezier.”