Zie Nieuws

Bericht van het College van Bestuur over het coronavirus

UPDATE 12 MAART 2020, 16.30u

Lees hier meer over het annuleren van de Open dagen.

De onderstaande informatie is verouderd. 

De situatie rond het coronavirus houdt velen van ons momenteel bezig. Om ons heen zien we de worsteling om daar op een goede manier mee om te gaan, en we hebben begrip voor de gevoelens die dat met zich meebrengt. Als Universiteit Twente voelen we de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werk- en studieplek te bieden, omdat dit een belangrijke randvoorwaarde is om ons werk goed te kunnen doen. We willen je graag meenemen in de ontwikkelingen, en ook onze waardering uitspreken aan eenieder voor de wijze waarop we op een goede en verantwoorde wijze met de situatie proberen om te gaan.

Complexe beslissingen

Beslissingen over hoe om te gaan met de huidige situatie zijn niet eenvoudig. Dit vereist om continu alert en waakzaam te zijn, maar ook om af te stemmen met collega’s van universiteiten in het hele land. We laten ons ook goed informeren over wat er internationaal gebeurt, omdat we immers deel uit maken van een internationale gemeenschap. Daarin zien we een veelheid aan maatregelen en aanpakken, maar ook tegenstrijdige meningen.

We maken dankbaar gebruik van de expertise om ons heen om zo een goede afweging te kunnen maken. In het belang van de regionale, landelijke en internationale gezondheid volgen we de richtlijnen zoals worden opgesteld door het RIVM, de regionale GGD en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee onderstrepen we het belang van een gezamenlijke en eenduidige aanpak. We zijn blij met de inzet van alle universiteiten in Nederland, die op gelijke wijze handelen. We hechten waarde aan het volgen van de RIVM-richtlijnen en zijn van mening dat het onze verantwoordelijkheid aan de samenleving is om daar zo goed als mogelijk opvolging aan te geven. Uiteraard wegen we daarbij kritisch alle factoren mee.

Continuïteit van activiteiten

In lijn met bovenstaande hebben we ervoor gekozen om alle activiteiten zo goed als mogelijk door te laten gaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Open Dagen van 12 tot en met 14 maart. Ook andere universiteiten laten hun open dagen doorgaan.

We respecteren medewerkers en studenten die zich niet prettig voelen bij het meedoen aan activiteiten als de Open Dagen, bijvoorbeeld uit bezorgdheid om dierbaren in de nabije omgeving aan gezondheidsrisico's bloot te stellen. Als je niet in staat bent om te werken tijdens de Open dagen op donderdag, vrijdag of zaterdag, neem dan contact op met je leidinggevende of coördinator. Samen kunnen jullie kijken naar mogelijkheden om te zorgen dat aankomende studenten zich zo goed mogelijk kunnen informeren ten behoeve van een belangrijke keuze in hun leven.

Informatievoorziening tijdens de Open Dagen

We dragen er zorg voor dat bezoekers van de Open Dagen goed geïnformeerd op pad gaan. Bij aankomst zullen ze een flyer ontvangen met daarin de geldende hygiënemaatregelen en in de toiletruimtes hangen handenwasinstructies.

Ook vragen we studiezoekers expliciet niet naar de open dagen te komen als zij zich ziek voelen of als zij zich oncomfortabel voelen bij de huidige situatie. Voor hen die de open dagen daardoor niet kunnen of willen bezoeken, bestaat de mogelijkheid zich te laten informeren op de Online Open Dag op 13 mei, of een meer persoonlijke ervaring op te komen doen tijdens een ‘Student for a day’-dag.

Toekomstige informatie en feedback

De situatie zoals we hier schetsen, is een momentopname. We proberen zo goed als mogelijk de informatie actueel te houden (zie www.utwente.nl/nl/corona) en zo snel mogelijk te communiceren op het moment dat er zich wijzigingen voor doen of dat het centrale crisisteam bijeen is geweest. We horen ook graag jullie ideeën en gevoelens, omdat het ons helpt een weloverwogen afweging te maken en de informatie goed aan te kunnen laten sluiten bij de behoeften. We staan bovendien open voor vragen, omdat we ons realiseren dat er zich ingewikkelde situaties voordoen als gevolg van het virus of de maatregelen die worden genomen om deze onder controle te krijgen. Het communicatieteam is per e-mail te bereiken, info@utwente.nl. Ze proberen zo mogelijk binnen vier uur te reageren op mails, en zijn ook tijdens de weekenden aanwezig.

Wij zijn ervan overtuigd dat de UT-gemeenschap in gezamenlijkheid de zorg en vindingrijkheid heeft deze situatie de baas te worden.

Met vriendelijke groet,

Victor van der Chijs
Voorzitter College van Bestuur

Lees ook de eerdere updates

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (a.i.) / Persvoorlichter