Zie Nieuws

Nieuwe update over het coronavirus #2

Afgelopen week hebben we je  geïnformeerd over de gevolgen van het coronavirus voor de Universiteit Twente. We willen je graag een update geven over de stand van zaken.

Centraal informatiepunt

Het coronavirus en de maatregelen die daarvoor genomen worden, hebben invloed op ons dagelijks werk. Denk aan reizen naar het buitenland, het ontvangen van bezoek of het plannen van bijeenkomsten voor de nabije toekomst. 

We hebben een vraag & antwoord website (utwente.nl/corona) opgezet met daarin een antwoord op veel voorkomende vragen. Mocht je na het lezen van die website nog vragen hebben specifiek over het coronavirus en de UT, dan kun je mailen naar het centrale informatiepunt: info@utwente.nl. Bij medische vragen: neem contact op met de huisarts.

Wat doet de Universiteit Twente?

De Universiteit Twente sluit aan bij de adviezen en aanbevelingen van het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent gedrag en reizen. Het betekent dat we geen afwijkende regels of adviezen instellen. Zo kunnen dienstreizen en studiereizen naar gebieden die niet zijn aangemerkt als risicogebied rood en oranje vooralsnog doorgaan. We adviseren de situatie in de gaten te houden en zo laat moglijk te boeken om onnodige kosten te voorkomen. 

De UT onderschrijft het uitgangspunt dat we moeten proberen op verantwoorde wijze ons werk voort te zetten. Dat betekent bijvoorbeeld extra aandacht voor hygiëne. 

Gaan de Open Dagen door? 

De Open Dagen op 12, 13 en 14 maart gaan op dit moment gewoon door. Houd de website in de gaten, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Mocht je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) hebben en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de risicogebieden geweest én heb je alleen verkoudheidsklachten (hoest of longklachten) of koorts, vragen we je om uit voorzorg thuis te blijven. Eventuele gemaakte kosten zijn voor eigen rekening.

INFORMATIE VOOR AANKOMENDE STUDENTEN

Voor studenten van buiten de EU geldt een deadline voor inschrijven van 1 mei. Het is van belang deze datum blijvend te hanteren, omdat verschillende vervolgprocedures de nodige tijd in beslag nemen. Het kan voorkomen dat je problemen ervaart bij het aanmelden voor een studie aan de Universiteit Twente voor komend collegejaar, als het gevolg van maatregelen die door andere organisaties zijn genomen vanwege het Coronavirus. Denk aan het verkrijgen van specifieke (overheids)documenten of het deelnemen aan een taaltoets. Neem voor verdere vragen daarover per email contact op met Student Services.

Blijf op de hoogte

We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en nemen maatregelen als de situatie daar om vraagt. Via utwente.nl/corona vind je altijd de actuele informatie. 

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (a.i.) / Persvoorlichter