HomeNieuwsKeuzegids kroont Universiteit Twente tot Beste technische universiteit; zes topopleidingen

Keuzegids kroont Universiteit Twente tot Beste technische universiteit; zes topopleidingen

Zes bacheloropleidingen van de Universiteit Twente krijgen de status Topopleiding toegekend in de nieuwste editie van de Keuzegids Universiteiten. De gemiddelde score van alle UT-studies steeg met een punt naar 68,5 punt, waardoor de UT nog steviger op plaats twee in de ranglijst van alle Nederlandse universiteiten staat. Wageningen voert de lijst aan, het afstandsonderwijs van de Open Universiteit completeert de top drie. Ook mag de Universiteit Twente zich van de Keuzegids Beste technische universiteit noemen. Daarvoor vergeleek de gids de resultaten van de UT met die van de technische universiteiten in Eindhoven (59,5 punten) en Delft (58,5).

In de Keuzegids Universiteiten 2020 zijn alle bacheloropleidingen gegeven aan de Nederlandse universiteiten onder de loep genomen. Zo ook de 20 studies van de Universiteit Twente. Daarin scoorden zij uiterst goed: de gemiddelde score van de opleidingen steeg van 67,5 naar 68,5 punt. Vijftien studies werden als beste beoordeeld (al dan niet gedeeld eerste) in hun discipline, vier opleidingen staan op de tweede plaats.

Score van alle UT-bachelors

Alle UT bachelors en hun score

Topopleidingen

Voor opleidingen die uitzonderlijk presteren, deelt de Keuzegids het zegel ‘Topopleiding’ uit. Die wordt toegekend aan alle opleidingen die een score van 75 punten of hoger halen. In de beoordeling worden zowel het oordeel van studenten, afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête als die van experts meegewogen.

De toekenning van de Topopleiding-status werd gevierd tijdens een feestelijke bijeenkomst

Zes UT-opleidingen mogen zich Topopleiding noemen: Technische Natuurkunde (90 punten),  Communicatiewetenschappen (80), Technology and Liberal Arts & Sciences (80), Technische bedrijfskunde (78), International Business Administration (76) en Scheikundige Technologie (76). De score van 90 punten voor Technische Natuurkunde betekent dat zij zelfs tweede staan in de ranking van alle bacheloropleidingen in Nederland.

Thom Palstra, Rector Magnificus
“Als rector ben ik bijzonder trots op de erkenning die studenten en collega’s geven aan de uitzonderlijk hoge kwaliteit van onze opleidingen. Dit is het werk van velen en geeft de goede samenspraak weer tussen studenten en staf. Het is een gezamenlijke inspanning om onze opleidingen te blijven verbeteren.”
Thom Palstra, Rector Magnificus

Technische Natuurkunde - 90 punten

“Technische natuurkunde in Enschede is één van de hoogst scorende opleidingen in deze gids”, schrijft de Keuzegids over Technische Natuurkunde aan de UT. De opleiding is inmiddels een vaste gast in de hoogste regionen van de ranglijst.

Stefan Kooij, opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde: ““Gaaf, die zeer hoge score in de Keuzegids! Ieder jaar stellen we onszelf de vraag wat onze studenten zo enorm waarderen. Het komt, denk ik, neer op de typische TN-mentaliteit in Twente. Het zijn vooral veel kleine dingen die er toe doen. Topopleiding worden is een prestatie, maar jaar in, jaar uit zo’n hoge score krijgen, dat lukt alleen als alle details kloppen. Een topsportmentaliteit, waarbij de optimale leerervaring voor iedere individuele student centraal staat. En daarbij jezelf als opleiding steeds verbeteren en opnieuw uitvinden, eerlijk naar jezelf durven kijken en uiteindelijk gewoon doen. Vooral ook samen met studenten en docenten!”

Communicatiewetenschappen/Communication Science - 80 punten

Over Communicatiewetenschappen aan de UT schrijft de Keuzegids: “Voor de reguliere opleiding Communicatiewetenschappen is Enschede de topper.” Jordy Gosselt, opleidingsdirecteur Communicatiewetenschappen: “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een meer technologisch profiel van onze opleiding en zijn erg blij dat dit heeft geresulteerd in een sterk inhoudelijk programma dat gewaardeerd wordt door onze studenten. Het is voor ons bovendien een extra stimulans deze ontwikkeling door te zetten: volgend collegejaar bieden we een bachelor programma aan waarin technologie nog meer centraal staat in al onze modules. Technologie is overal en leidt ertoe dat we nog meer verbonden zijn. Nieuwe manieren van interacties duiken op tussen mensen en mens en machine. Onze studenten bestuderen de daadwerkelijke impact van technologie en gaan op zoek naar nieuwe manieren waarop technologie onze interacties kan versterken.”

Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) - 80 punten

De categorie met university colleges, waar ook Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) onder valt, is een sterke: liefst 8 van de 11 university colleges in Nederland zijn Topopleiding. De Keuzegids adviseert studiekiezers dan vooral ook te kijken naar het inhoudelijk programma van de studies: “Sommige UC’s zijn gecentreerd rond een bepaald thema of vakgebied. (…) In Enschede ligt de focus op techniek. Je kiest voor het domein met bètavakken of voor sociale wetenschappen.”

Jasper Homminga, waarnemend opleidingsdirecteur Technology and Liberal Arts & Sciences: “We zijn als team verantwoordelijk voor de opleiding ontzettend verheugd dat de studie zo goed gewaardeerd wordt door zowel studenten als experts. Binnen het ATLAS-programma proberen we studenten steeds uitdagen om buiten hun comfort zone te stappen en zichzelf te ontwikkelen. Tegelijkertijd dagen zij ons ook uit in het onderwijs dat we bieden. Zo werken we samen aan het steeds verder verbeteren van het onderwijsprogramma.”

Technische Bedrijfskunde/Industrial Engineering & Management - 78 punten

Ook Technische Bedrijfskunde wist haar status als Topopleiding te behouden. “Bij de technische variant doet vooral de Universiteit in Enschede het erg goed. Deze Topopleiding is volgens studenten praktijkgericht, haalbaar en heeft goede faciliteiten”, aldus de Keuzegids. 

Marco Schutten, opleidingsdirecteur Technische Bedrijfskunde: “We werken hard aan de kwaliteit van ons onderwijs en het is mooi dat op deze manier tot uiting komt dat studenten die inspanningen waarderen. We hebben het predikaat Topopleiding voor de bachelor weten te behouden. Samen met het feit dat ook onze master Topopleiding is, laat dat zien dat we een goed onderwijsprogramma in ons vakgebied hebben staan.”

International Business Administration - 76 punten

“Dit jaar is ook de reguliere opleiding in Enschede een Topopleiding”, meldt de Keuzegids over ‘nieuwkomer’ International Business Administration. “Op tijd afstuderen is hier geen enkel probleem, en studenten zijn over alle onderdelen gemiddeld tevreden tot zeer enthousiast.”

Michel Ehrenhard, opleidingsdirecteur International Business Administration: “Onze opleiding is sinds 2014 elk jaar onafgebroken gestegen in de waardering van studenten en na de eerste plaats van vorig jaar nu ook nog het predicaat Topopleiding. Daarnaast mogen we binnenkort ook het selectieve bijzonder kenmerk internationalisering voeren. Kortom: na ’the only way is up’ in 2014 lijkt het nu ‘the sky is the limit’. In de eerste plaats is dit een enorm compliment aan alle betrokken docenten, aan de studievereniging Stress, maar ook aan de vorige OLD, de huidige en vorige studieadviseur en in het bijzonder de opleidingscoördinator Corrie Huijs. We gaan met goed vertrouwen door op de ingeslagen weg met het scherpere HTHT profiel, meer betrokkenheid van bedrijven en nog meer aandacht voor skills.”

Scheikundige Technologie/Chemical Science & Engineering - 76 punten

De sterkte van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie aan de Universiteit Twente zit ‘m volgens de Keuzegids vooral in het feit dat de opleiding op alle fronten goed scoort: “In Enschede zijn studenten blij met alle onderdelen.”

André ten Elshof, opleidingsdirecteur Scheikundige Technologie: “We zijn bijzonder blij dat Chemical Science and Engineering opnieuw Topopleiding is geworden. Het predicaat is een prachtige beloning voor de gezamenlijke inspanning van docenten, studenten en staf om de opleiding continu verder te verbeteren. Het laat zien dat we ook in deze periode, waarin we transformeren naar een Engelstalige bachelor met een zeer diverse internationale studentenpopulatie, de kwaliteit van ons onderwijs op peil weten te houden, en daarvoor waardering krijgen van onze studenten.”

Over de Keuzegids Universiteiten 2020

In de Keuzegids Universiteiten worden alle bacheloropleidingen van Nederlandse universiteiten met elkaar vergeleken. De uitslag is gebaseerd op cijfers uit de Nationale Studenten Enquête, accreditatierapporten van de NVAO en landelijke onderwijsstatistieken. Zie voor meer informatie de website van Keuzegids Universiteiten.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)