Zie Nieuws

Dies Natalis 2018: ruimte voor talent

"Neem de leiding, ontwikkel je eigen visie en wees rebels als het nodig is. Probeer dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en wees een actieve speler in een wereldwijde gemeenschap."Rector Magnificus Thom Palstra deed een heldere oproep aan de aanwezigen bij de viering van de 57e viering van de Dies Natalis van de Universiteit Twente. Talent kreeg volop de ruimte tijdens de feestelijke academische plechtigheid en er was een mooie titel Universiteitshoogleraar, die werd aangeboden aan Peter-Paul Verbeek.

Talentontwikkeling

Voor mensen met talent en drive gaat een wereld open. Maar hoe faciliteren we als universiteit die zoektocht? Een zoektocht die niet moet worden geleid door beperkingen, maar waar aanmoediging en ondersteuning centraal staan. "Vaak gaat het hier over de vraag of we getalenteerd onderwijspersoneel wel zoveel aanmoedigen en ondersteunen als hen die graag wat bereiken in bijvoorbeeld onderzoek of valorisatie. Daarom hebben we besloten een nieuw Onderwijsexcellentie-programma op te zetten, waarin je je kan ontwikkelen van een goede docent tot een voorloper in onderwijs en leren. En ook in een aantal nieuwe hoogleraar-posities hebben we een sterkere nadruk op onderwijs gelegd", aldus Palstra.

Werkdruk adresseren

Ruimte voor talent gaat niet alleen over onderwijs. Zowel onder studenten als onder medewerkers is de hoge werkdruk een terugkerend thema. In zijn speech gaf Palstra aan het thema aan te willen pakken met een zekere mate van urgentie. Het welzijn van studenten en medewerkers staat voorop, waarbij Palstra bovendien aangaf dat onevenredige werkdruk nadelige effecten heeft op innovatie en creativiteit. "Hebben onze medewerkers, met al hun verantwoordelijkheid nog wel ruimte om te 'spelen'?", vroeg Palstra zich af. "Het is een vraag die ik in recente discussies over werkdruk vaak naar voren heb horen komen. Spelen klinkt al gauw als een beetje rond lummelen en je tijd verdoen. Maar dat is het niet: innovatieve ideeën komen juist naar boven als je de mogelijkheid hebt om vrij te kunnen denken."

Universiteitshoogleraar Peter-Paul Verbeek

Tijdens de Dies was er een mooie verrassing voor Peter-Paul Verbeek, als hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente verbonden. Hij kreeg de eretitel Universiteitshoogleraar (Distinguished Professor) toegekend. "Als hoogleraar ben je een duidelijk boegbeeld en ambassadeur voor de Universiteit Twente", meent Palstra. "Je weet hoe je de verbinding moet leggen tussen technologie en sociale wetenschappen. Je bezit een indrukwekkend netwerk, dat zich strekt van het Rathenau Instituut tot verschillende nationale ethische commisses alsook de UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology. De lijst van activiteiten die je onderneemt is ongekend. De Universiteit Twente spreekt graag haar erkenning en waardering uit door de titel Universiteitshoogleraar. Hopelijk stelt het je in staat om nog beter je rol als verbinder te kunnen spelen, zowel binnen de UT als als ambassadeur daar buiten. Je weet daar op je eigen energieke en charmante manier een mooie invulling aan te geven. 

Peter-Paul Verbeek is de vijfde hogleraar die zich Universiteitshoogleraar mag noemen. Hij volgt in het rijtje Prof.dr.ir. A. (Albert) van den Berg, Prof.dr. D. (Detlef) Lohse, Prof.dr.ir. B. (Bram) Nauta en Prof.dr.ing. D.H.A. (Dave) Blank.

 Prof. de Winterprijs

Tijdens de Dies werd de Professor De Winterprijs uitgereikt aan dr. Kathrin Smetana, universitair docent bij de vakgroep Mathematics of Computational Science in de afdeling Toegepaste Wiskunde, van de faculteit EWI. Lees hier meer.

Overijssel PhD-award

De Overijssel PhD-Award 2018 is gewonnen door Xiaojue Zhu. Hij ontving de prijs uit handen van Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel. Lees hier meer.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)