HomeNieuwsProf. De Winterprijs voor Kathrin Smetana

Prof. De Winterprijs voor Kathrin Smetana

Tijdens de viering van de 57e Dies Natalis van de Universiteit Twente werd vandaag de Professor De Winterprijs uitgereikt aan dr. Kathrin Smetana, universitair docent bij de vakgroep Mathematics of Computational Science in de afdeling Toegepaste Wiskunde, van de faculteit EWI.

Deze publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent, is een erkenning van excellent wetenschappelijk onderzoek en dient als stimulans voor het verder ontwikkelen van een wetenschappelijke loopbaan. Het is dit jaar de twaalfde keer dat de prijs werd uitgereikt.

Kathrin Smetana is volgens de jury een recent voorbeeld van de samenwerking tussen de Universiteit van Münster en de Universiteit Twente, die teruggaat tot 1979. Haar bekroonde artikel verscheen in het SIAM Journal on Scientific computing, een toonaangevend tijdschrift op het gebied van scientific computing, met een impactfactor van bijna 3 (2,96). Het artikel is inmiddels zeven keer geciteerd.

Multischaalmodellering

Multischaalmodellering (of multiscale mathematics) is het vakgebied dat zich bezighoudt met problemen die op meerdere ruimtelijke en tijdgebonden schaalniveaus spelen. Multischaalproblemen komen overal voor in de natuur, natuurkunde en techniek. Voorbeelden hiervan zijn seismische golven in complexe rots structuren, turbulente stroming en weersvoorspelling, complexe materialen die zijn versterkt met vezels of andere kleine structuren, de kwantumchemie enz.

Vereenvoudigde wiskundige modellen

Veel van deze problemen kunnen goed worden beschreven aan de hand van partiële differentiaalvergelijkingen, maar het oplossen ervan is zeer rekenintensief. Het onderzoek van Kathrin Smetana richt zich op gerandomiseerde methoden voor modelordereductie: ze ontwikkelt vereenvoudigde wiskundige modellen met aanzienlijk gereduceerde aantallen vrijheidsgraden, die resulteren in rekenkundig zeer efficiënte algoritmen die nauwelijks tot verlies van nauwkeurigheid leiden.

Innovatief

In haar artikel ‘Randomized local model order reduction’ presenteert ze een totaal nieuwe, innovatieve benadering van modelordereductie. De in dit artikel beschreven algoritmen leiden tot een nagenoeg optimale manier om dit te bereiken. Diverse numerieke experimenten (vier testcases) bevestigen haar theoretische bevindingen.

Kathrin Smetana

Kathrin Smetana promoveerde in Wiskunde aan de Universiteit van Münster. Ze volgde ook een postdoc aan deze universiteit nadat ze eerst een aantal jaren bij het Massachusetts Institute of Technology werkzaam was. Momenteel is ze Universitair Docent bij de vakgroep Mathematics of Computational Science’ in de afdeling Toegepaste Wiskunde, faculteit EWI. Het werk van Kathrin Smetana staat momenteel zeer in de belangstelling. Kathrin Smetana wordt regelmatig uitgenodigd om lezingen te geven op toonaangevende conferenties, en haar onderzoek wordt op allerlei terreinen toegepast, bijvoorbeeld bij het modelleren van complexe containerkranen, bruggen en seismische golven. Haar onderzoek op het gebied van model orde reductie is een belangrijk onderdeel in het recent door NWO in DeepNL programma goedgekeurde project ‘Comprehensive monitoiring and prediction of seismicity within the Groningen gas field using large scale field observations’, waarvan Kathrin Smetana een van de medeaanvragers is. Aan het MIT was ze ook al betrokken bij technologieoverdracht. Zie ook link nwo.

Professor de Winterprijs

De Professor De Winterprijs, genoemd naar de in 2005 overleden hoogleraar, is een internationale publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent. De prijs is bedoeld als erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek en als stimulans voor het verder ontwikkelen van een wetenschappelijke loopbaan. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro en een oorkonde, wordt bekostigd uit het Professor De Winterfonds, een fonds op naam ingesteld bij het Universiteitsfonds Twente. Het fonds is mogelijk gemaakt door een donatie van wijlen mevrouw De Winter. Na haar overlijden in 2013 hebben haar erven, UT-alumnus Henk Hoving en zijn partner Thijs van Reijn, besloten de jaarlijkse donatie aan het Universiteitsfonds voort te zetten.  

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)