Zie Nieuws

UT ontvangt subsidie voor open en online onderwijs

Het ministerie van OCW subsidieert twee projecten van de Universiteit Twente op het gebied van open en online onderwijs met een bedrag van ruim 100.000 euro. Binnen het eerste project worden in totaal 60 Engelstalige korte video’s geproduceerd voor onderwijs op het gebied van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het tweede project moet leiden tot een digitaal platform waarmee ingenieurs schetsvaardigheden kunnen verbeteren, een vaardigheid die essentieel is voor ontwerpstudenten.  

Binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs subsidieert de overheid projecten die onderzoeken op welke manier open en online onderwijs kan bijdragen aan onderwijs op maat, het verbeteren van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het hoger onderwijs en het verhogen van het studiesucces. Het materiaal en de kennis die ontwikkeld wordt binnen de projecten dienen online en gratis beschikbaar te komen. Recent zijn er twee projectvoorstellen van de Universiteit Twente gehonoreerd. Het gaat om de projecten Flipping research methods education van projectleider Henk van der Kolk en Sketchlab van projectleider Pepijn van Passel. 

Flipping research methods education

Het project Flipping research methods education krijgt een subsidie van ruim 60.000 euro. Binnen dit project worden in totaal 60 korte Engelstalige video’s opgenomen voor het methoden- en techniekenonderwijs bestemd voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. De filmpjes, in combinatie met interactieve werkcolleges en thuiswerkopdrachten, moeten reguliere hoorcolleges vervangen. Belangrijke voordelen zijn dat docenten niet meerdere keren per jaar dezelfde colleges hoeven te verzorgen, studenten eenvoudiger onderdelen kunnen herhalen of opfrissen en dat studenten eenvoudiger op andere momenten kunnen instromen en onderwijs in hun eigen tempo kunnen volgen. Volgens projectleider Henk van der Kolk – die al op een kleine schaal met deze manier van werken heeft geëxperimenteerd bij de opleidingen European Public Administration (EPA) en International Business Administration (IBA) – is dit voor de huidige generatie studenten een betere manier om belangrijke basisvaardigheden als methoden en technieken voor onderzoek onder de knie te krijgen. “Ik kom nu veel meer aan oefenen toe dan in de afgelopen jaren en ben er van overtuigd dat oefening ervoor zorgt dat studenten dit beter leren. Bovendien kan ik de filmpjes op verschillende momenten en in andere combinaties opnieuw inzetten in het onderwijs. Dat is niet alleen prettig voor mij, omdat ik niet twee keer hetzelfde hoef uit te leggen, maar het is vooral goed voor de student die door herhaling dingen beter onder de knie kan krijgen.” De video’s worden in eerste instantie gebruikt voor de opleidingen EPA en IBA, en bij succes kunnen ze ook voor andere opleidingen van de UT en daarbuiten worden ingezet. 

Sketchlab

Het project Sketchlab krijgt een subsidie van bijna 50.000 euro. Binnen dit project wil projectleider Pepijn van Passel een digitaal platform ontwikkelen waarmee (in eerste instantie) studenten Industrial Design en Creative Technology hun schetsvaardigheden kunnen verbeteren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het platform voor iedereen te gebruiken is, zowel door particulieren, bedrijven, studenten van andere studies en door andere onderwijsinstellingen.

Ondanks het feit dat handtekenen binnen het hedendaags industrieel ontwerpen nog steeds van groot belang is, is er binnen designcurricula steeds minder aandacht voor. Het aanleren van schetstechnieken en het bijbehorende onderwijs is zeer arbeidsintensief. Met Sketchlab kunnen studenten thuis op zelfgekozen momenten hun schetsvaardigheden verbeteren en krijgen ze feedback van medestudenten, docenten en studentassistenten. Het platform vormt hiermee een belangrijke schakel tussen het traditionele onderwijs en moderne digitale technieken. Van Passel verwacht dat het onderwijs hierdoor beter aansluit op de belevingswereld van studenten en dat de methode studenten meer diepgang kan bieden en ze in staat stelt om te werken in hun eigen tempo. “Bovendien is het platform een belangrijk hulpmiddel voor docenten om het onderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken.”

Meer informatie over de stimuleringsregeling en de andere gehonoreerde projecten is te vinden op de website van SURF.