Evenementen

Promotie Laura Folkertsma-Hendriks

Electrochemical sensing using micro- and nanostructured poly(ferrocenylsilane)s

Voor meer informatie zie de Engelse website