De juiste opleiding kiezen is belangrijk en een spannende stap voor uw kind.

Studeren is duur en de tijd om te studeren wordt steeds korter. Net als u willen wij dat uw kind kiest voor een opleiding die goed bij hem of haar past. De Universiteit Twente biedt verschillende activiteiten die uw zoon of dochter kunnen helpen bij het kiezen van de juiste bacheloropleiding.

Direct de juiste opleiding kiezen

Tijdens speciale events kan uw kind zelf ervaren hoe het is om een bepaalde opleiding te volgen. Tijdens de Open Dagen en een Meeloopdag kan uw dochter of zoon alle vragen kwijt bij eerste- of tweedejaars studenten. 

Open dagen 

Tijdens de Open Dagen is er een oriëntatiemarkt, speciaal voor vwo-leerlingen en hun ouders die willen weten welke bacheloropleidingen de Universiteit Twente biedt. Scholieren die al verder zijn in hun studiekeuze, kunnen in opleidingsessies uitgebreid kennismaken met de opleidingen van hun interesse. Er is volop gelegenheid om te praten met studenten die dezelfde opleiding doen. Ook is er informatie over wonen op kamers in Enschede of op de campus.

MEELOOPDAGEN

Het volgen van een Meeloopdag is een goed idee als uw kind al een opleiding op het oog heeft en wil weten hoe het is om deze opleiding te studeren. Tijdens een gewone collegedag wordt uw kind ontvangen door onze student. Samen volgen ze een college, bezoeken de studentvereniging en praten met collegastudenten. De Meeloopdag kan helpen bij de definitieve keuze: is dit echt de opleiding voor mij of kijk ik toch nog even verder?

Intensieve begeleiding van uw kind 

Elke opleiding is zo opgezet dat eerstejaarsstudenten binnen een halfjaar een goed beeld hebben van de studie. Blijkt de opleiding te moeilijk, dan is er nog ruimte voor een alternatief: een andere studieaanpak, een andere opleiding of ander onderwijs. Onze mentor of studieadviseur van de opleiding helpt daarbij. Uw kind kan ook bij de adviseur terecht met vragen over de opleiding, studieplanning en het rooster.

De Universiteit Twente kent ook studentendecanen en studentenpsychologen. De decaan adviseert bij studievertraging, financiële kwesties of persoonlijke problemen. Vertrouwenskwesties en klachten zijn bij de decaan in goede handen. De studentenpsycholoog helpt bij psychische problemen. Studenten kunnen ook hun studievaardigheden leren aanscherpen bij de psycholoog. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Studiebegeleiding.

Aanmelden voor een studie

Via de website Studielink meldt uw kind zich aan voor een opleiding aan de Universiteit Twente. Om op de website in te loggen, heeft uw kind een DigiD nodig. Een DigiD is online aan te vragen bij de overheid. 
Daarna verloopt de inschrijving in stappen. Houd er rekening mee dat er enige tijd overheen gaat voordat de inschrijving definitief is. Dat komt onder meer doordat we persoonsgegevens en diploma’s controleren. Pas als alles op orde is, kan uw kind een formeel verzoek tot inschrijving indienen. Na dit verzoek volgt eventueel nog een loting of selectie, afhankelijk van de opleiding. Mogelijk zijn er extra toelatingseisen. Belangrijk aandachtspunt is het collegegeld. U of uw kind moet zelf zorgen voor tijdige betaling.

Studiefinanciering

Per 1 september 2015 is het leenstelsel ingegaan. Dit stelsel geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bachelor- of masteropleiding. Zij kunnen hun volledige studiefinanciering lenen, voor levensonderhoud en collegegeld. Alle studenten, thuiswonend en uitwonend, krijgen hetzelfde budget. Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben recht op een aanvullende beurs.

Rekenhulp: studiefinanciering

Of het leenstelsel ook voor uw zoon of dochter geldt, is eenvoudig te checken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bovendien is hier een rekenhulp studiefinanciering beschikbaar om uit te rekenen wat uw zoon of dochter als student nodig heeft en hoeveel hij/zij later terug moet betalen.

Waar kan de studiefinanciering aangevraagd worden?

Het aanvragen van studiefinanciering verloopt via DUO. Hiervoor heeft uw zoon of dochter een DigiD nodig. Geadviseerd wordt de aanvraag drie maanden vóór de start van de studie in te dienen.  

Onderdeel van de studiefinanciering is het zogenoemde studentenreisproduct. Hiermee kun je als student gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het reisproduct is een lening. Alleen als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt je reisproduct een gift. Je kunt er daarom voor kiezen om je reisproduct niet op te halen.

Financiele regelingen van de universiteit

De Universiteit Twente heeft ook financiële regelingen, zoals noodfondsen en subsidies voor studeren in het buitenland. Hierover leest u meer op de pagina Financiële zaken.

Op kamers wonen

Op de Universiteit Twente zijn volop leuke en betaalbare kamers te huur. Wordt het een studentenflat op de groene campus, te midden van alle onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen? Of toch een kamer in het gezellige centrum van Enschede of Hengelo, op een kwartiertje fietsen van de campus? Handige adressen op het gebied van studentenhuisvesting vindt u op de pagina over huisvesting.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies