Studiekeuze & Voorlichting

INFORMATIE VOOR OUDERS

De juiste opleiding kiezen is belangrijk. Studeren is duur en de tijd om te studeren wordt steeds korter. Net als u willen wij dat uw kind kiest voor een opleiding die goed bij hem of haar past. De Universiteit Twente biedt verschillende activiteiten die uw zoon of dochter kunnen helpen bij de studiekeuze.

Naast alle informatie over opleidingen op deze website, kunnen aankomend studenten ook zelf ervaren hoe het is om een bepaalde opleiding te volgen. Tijdens open dagenmeeloopdagen of door een op een te sparren met studenten die al eerste- of tweedejaars zijn. Daarover leest u op deze pagina. Ook leest u hier waar u meer praktische informatie kunt vinden over studiefinanciering, op kamers wonen, de inschrijving voor een opleiding en studiebegeleiding.

Direct DE GOEDE OPLEIDING KIEZEN

OPEN DAGEN 

Tijdens de open dagen is er een oriëntatiemarkt, speciaal voor vwo-leerlingen die willen weten wat je allemaal kunt studeren aan de Universiteit Twente. Scholieren die al iets beter weten welke richting het wordt, kunnen uitgebreid kennismaken met de opleidingen van hun interesse. Er is volop gelegenheid om te praten met studenten die dezelfde opleiding doen. Natuurlijk is er ook informatie over wonen op kamers en over de financiële kant.

MEELOOPDAGEN

Een meeloopdag is een goed idee voor scholieren die zich al hebben verdiept in een opleiding. Op zo’n dag kunnen scholieren meelopen met een eerstejaarsstudent. Dat kan helpen bij de definitieve keuze: is dit echt de opleiding voor mij of kijk ik toch nog even verder?

GELD EN ANDERE PRAKTISCHE ZAKEN

AANMELDEN VOOR EEN STUDIE

Scholieren kunnen zich heel eenvoudig aanmelden voor een opleiding aan de Universiteit Twente. Daar is een speciale website voor: Studielink. Om op de site in te loggen, heeft uw kind een DigiD nodig. Een DigiD is online aan te vragen bij de overheid.

Daarna verloopt de inschrijving in stappen. Houd er rekening mee dat er enige tijd overheen gaat voordat de inschrijving definitief is. Dat komt onder meer doordat we persoonsgegevens en diploma’s controleren. Pas wanneer alles op orde is, kan uw kind een formeel verzoek tot inschrijving indienen. Na dit verzoek volgt eventueel nog een loting of selectie, afhankelijk van de opleiding. Mogelijk zijn er extra toelatingseisen. Belangrijk aandachtspunt is het collegegeld. U of uw kind moet zelf zorgen voor tijdige betaling.

STUDIEFINANCIERING

Per 1 september 2015 is het leenstelsel ingegaan. Dit stelsel geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bachelor- of masteropleiding. Zij kunnen hun volledige studiefinanciering lenen, voor levensonderhoud en collegegeld. Alle studenten, thuiswonend en uitwonend, krijgen hetzelfde budget. Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben recht op een aanvullende beurs.

Rekenhulp: studiefinanciering

Of het leenstelsel ook voor uw zoon of dochter geldt, is eenvoudig te checken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bovendien is hier een rekenhulp studiefinanciering beschikbaar om uit te rekenen wat uw zoon of dochter als student nodig heeft en hoeveel hij/zij later terug moet betalen.

Waar kan de studiefinanciering aangevraagd worden?

Voor het aanvragen van studiefinanciering kunt u ook bij DUO terecht. Hiervoor heeft uw zoon of dochter een DigiD nodig. Geadviseerd wordt de aanvraag 3 maanden vóór de start van de studie in te dienen.  

Onderdeel van de studiefinanciering is het zogenoemde studentenreisproduct. Hiermee kun je als student gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het  reisproduct is een lening. Alleen als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt je reisproduct een gift. Je kunt er daarom voor kiezen om je reisproduct niet op te halen.

Het leenstelsel is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

Financiële regelingen van de universiteit

De Universiteit Twente heeft ook financiële regelingen, zoals noodfondsen en subsidies voor studeren in het buitenland. Hierover leest u meer op de pagina Financiële zaken.

OP KAMERS WONEN

Op de Universiteit Twente zijn volop leuke en betaalbare kamers te huur. Wordt het een studentenflat op de groene campus, te midden van alle onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen? Of toch een kamer in het gezellige centrum van Enschede of Hengelo, op een kwartiertje fietsen van de campus? Voor andere handige adressen op het gebied van studentenhuisvesting kunt u terecht op de pagina over huisvesting.

INTENSIEVE BEGELEIDING VAN UW KIND 

Het begin van elke opleiding is zo opgezet dat eerstejaarsstudenten binnen een halfjaar een goed beeld hebben van de opleiding. Blijkt de opleiding te moeilijk, dan is er nog tijd om een alternatief te bedenken: een andere studieaanpak, een andere opleiding of ander onderwijs. De mentor of studieadviseur van de opleiding helpt daarbij. Studenten kunnen ook bij de adviseur terecht met vragen over de opleiding, studieplanning en het rooster.

De Universiteit Twente kent ook studentendecanen en studentenpsychologen. De decaan adviseert bij studievertraging, financiële kwesties of persoonlijke problemen. Vertrouwenskwesties en klachten zijn bij de decaan ook in goede handen. De studentenpsycholoog helpt bij psychische problemen. Studenten kunnen ook hun studievaardigheden leren aanscherpen bij de psycholoog. Meer informatie over begeleiding van studenten vindt u op de pagina Studiebegeleiding.

Chat offline (info)