Verplichte intake-activiteiten

Direct starten met je inschrijving

VOOR EEN AANTAL BACHELOROPLEIDINGEN GELDEN ZELFS AANVULLENDE EN VERPLICHTE SELECTIE- EN MATCHINGPROCEDURES

Als je aan de verplichte activiteiten niet of slechts deels hebt deelgenomen, kun je niet met je studie beginnen, ook al ben je voorwaardelijk toegelaten.

Er zijn drie selectie- en matchingprocedures op de Universiteit Twente (UT): (verplichte) matching, numerus fixus en selectie. Hieronder lees je of een verplichte matchingprocedure van toepassing is op de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden of hebt aangemeld.

Verplichte studiekeuzecheck

Je studie succesvol doorlopen, begint bij de keuze van een opleiding die bij jouw talenten en interesses past. Via onze studiekeuze activiteiten en events heb je al uitgebreid kennis kunnen maken met jouw toekomstige opleiding. Als je je vóór de gestelde deadline hebt aangemeld, heb je recht op een studiekeuzecheck: een (verplicht) matchingstraject waarbij je samen met de opleiding ontdekt of jouw bachelorkeuze de juiste is. Dit traject verschilt per opleiding. Vaak bestaat een studiekeuzecheck uit het toelichten van jouw motivatie en/of het bijwonen van een proefstudeerdag. Je kunt de studiekeuzecheck zien als een finale check voor jezelf en de opleiding om te controleren of jij de juiste studiekeuze hebt gemaakt.

Voor onderstaande opleidingen word je uitgenodigd voor een verplichte studiekeuzecheck. Je moet de verplichte activiteiten volledig hebben doorlopen om je inschrijving definitief te maken. Deze matchingsprocedure vindt bijvoorbeeld plaats via een online vragenlijst of een gesprek met een studieadviseur. Elke opleiding organiseert de matchingprocedure anders. Houd er rekening mee dat een (on)voorwaardelijke toelating niet voldoende is voor inschrijving.

Numerus Fixus Opleidingen

Voor sommige bacheloropleidingen heeft de UT een beperkt aantal beschikbare plaatsen vastgesteld: een numerus fixus. Voor bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Dat komt door het beperkte aantal opleidingsplaatsen, of doordat er een overschot dreigt in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt. Studenten krijgen toegang tot deze opleidingen via een speciale selectieprocedure.

Voor onderstaande bacheloropleidingen geldt een numerus fixus. Je inschrijving is pas definitief als als je de selectieprocedure voor de opleiding van jouw keuze hebt doorlopen, naast het voldoen aan de overige toelatingseisen.

Voor deze bacheloropleidingen gelden afwijkende deadlines. Zorg ervoor dat je op tijd aan alle vereisten voldoet. Meer informatie vind je op de website van Studiekeuze123 en het Regelement selectie en plaatsing.

Selectie

Kenmerkend voor de bacheloropleiding ATLAS is kleinschalig en intensief onderwijs. Ze hanteren dan ook een selectieprocedure waarbij ze grondig kijken naar jouw cijfers, studie, buitenschoolse activiteiten en motivatie. Mis de afwijkende deadlines voor dit programma niet.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies