Op de campus wonen ongeveer 2000 studenten in studentenhuizen die variëren van 1 tot 24 bewoners. Alle studentenwoningen bevinden zich aan de westkant van de campus. Beroemd is het Patio-complex, waar de bewoners over binnentuinen beschikken en sommige appartementen via het dak bereikbaar zijn.

studentenwoning

Alle studentenwoningen zijn van woningbouwvereniging Acasa.

Op de kamersite van de Student Union plaatsen studentenhuizen hun lege kamers. Hier vind je vooral kamers in de stad, maar ook kamers op de campus en informatie over de verschillende woongebieden op de campus. Zie http://www.studentunion.utwente.nl/kamers/.

gemeubileerde kamers

Voor buitenlandse studenten en medewerkers die maar kort op de Universiteit Twente verblijven zijn er 300 gemeubileerde kamers beschikbaar, waarvan 77 in gebouw Mondriaan (gebouw 59). Deze kamers worden uitgegeven via International Office.

Medewerkerswoningen

Er staan 60 medewerkerswoningen op de campus. Met de bewoners is een speciale erfpachtovereenkomst afgesloten. Eigenaren mogen hun huis alleen verkopen aan personen die op de Universiteit Twente (of een gelieerde instelling) werken en zelf gaan bewonen.

verHuur medewerkerswoningen

Eventueel onverkochte woningen kunnen teruggenomen worden door de UT en vervolgens worden aangeboden  voor de meerjarige verhuur aan mensen met een vaste aanstelling van minimaal 12 uur bij Universiteit Twente.

Prijsindicatie: 750 – 1250 euro per maand. Bij serieuze belangstelling voor het huren van een woning kunt u contact opnemen met de beheerder op bog@etpmakelaars.nl of 074 250 32 22.

Voor meer algemene informatie over de koop- en huurwonigen kunt u zich wenden tot secretariaat@fez.utwente.nl.