Onderwijsaanbod faculteit Technische Natuurwetenschappen

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen van de de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).

Het onderwijs van de faculteit TNW wordt verzorgd door de vakgroepen van de faculteit.

Opleidingsinformatie voor studiekiezers

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Opleidingsinformatie voor huidige studenten

Hier is informatie te vinden voor huidige studenten over de verschillende minors, bachelor- en masteropleidingen van de faculteit TNW.

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen