JAARGESPREK

In het jaarlijkse gesprek dat je hebt met je leidinggevende kijk je naar het functioneren, maar óók naar je eigen ontwikkeling. Welke competenties wil je verder ontwikkelen om je huidige of toekomstige baan nog beter te doen? Zit je nog op de goede plek of wat zou een passende vervolgstap kunnen zijn?

Wil je als leidinggevende of medewerker je goed voorbereiden op dit gesprek, lees dan de Handleiding Jaargesprekken. Daarnaast biedt het aanbod van het Career Development Centre instrumenten die helpen bij een gesprek over ontwikkeling. Denk aan een 360-graden feedbackinstrument, waarin je feedback vraagt en krijgt van alle mensen waarmee je samenwerkt, waaraan je leiding geeft of van wie je leiding ontvangt. Dit is dus breder dan alleen feedback van je eigen leidinggevende.

Ook is het Jaargesprek een goed moment om met je leidinggevende te spreken over de inzet van de 2 ontwikkelingsdagen vanuit de cao. Deze dagen kun je inzetten voor een breed scala aan activiteiten, die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid in het kader van je huidige of toekomstige werk. 

Met je leidinggevende kun je tot de conclusie komen dat maatwerkadvies gewenst is. Neem dan contact op met de adviseurs van het Career Development Centre.