Zie Mijn Loopbaan

Jouw ontwikkeling

Hoe blijf ik mezelf ontwikkelen? Hoe word ik nog beter in mijn werk? Waar vind ik begeleiding om mijn ontwikkeling te ondersteunen? Hoe maak ik mijn wensen en ambities bespreekbaar?

Wil je je verder ontwikkelen in je eigen specialisme of juist werken aan je persoonlijke vaardigheden? Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een van de vele trainingen die de UT biedt. Of door ondersteuning van een mentor of coach. Met loopbaanbegeleiding sta je bewust stil bij je wensen en ambities en vervolgstappen. Het is belangrijk en zinvol dat je hierover ook actief in gesprek bent met je leidinggevende. Een goed moment hiervoor is het jaargesprek.

Door te investeren in jezelf en je eigen ontwikkeling wordt je werk vaak leuker en blijf je in beweging.

TRAINING

Wil jij verder professionaliseren of verbreden in je vak?
De UT gelooft sterk in het ontwikkelen van medewerkers, met het oog op het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en uitstekende professionele ondersteuning. Een training kan daarbij een prima stap zijn in je huidige functie of ter voorbereiding op een volgende loopbaanstap. Bij het Centre for Training en Development vind je alle trainingen voor medewerkers van de Universiteit. Deze zijn ingedeeld op zes verschillende thema’s:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Taal & communicatie
  • Leiderschap
  • Loopbaanontwikkeling
  • Persoonlijke effectiviteit

Daarnaast is er een specifiek aanbod voor Promovendi en Postdocs. Verken jouw mogelijkheden voor het volgen van een training op de website van de Centre for Training and Development.

MENTOR

Wil je werken aan je eigen (loopbaan)ontwikkeling onder begeleiding van een senior collega, denk dan eens aan het mentorenprogramma. Dit biedt je de kans om in vier gesprekken met je mentor te werken aan je persoonlijke loopbaanvragen. Denk hierbij aan vragen als: hoe kan ik mijn netwerk uitbreiden? Wat zijn de ongeschreven regels binnen de UT? Hoe kan ik me voorbereiden op een volgende stap in mijn loopbaan? Daarnaast biedt het de kans om met collega’s te sparren tijdens intervisiebijeenkomsten.

De UT organiseert het mentorenprogramma zowel voor wetenschappelijk als ondersteunend personeel en start één keer per jaar voor een specifieke doelgroep.

Ben je geïnteresseerd in deelname als mentee of mentor, neem dan contact op met het Career Development Centre.

COACHING

Wil je je graag ontwikkelen op het gebied van persoonlijke effectiviteit of leiderschap? Of loop je tegen vraagstukken aan in je werk waarbij je het gevoel hebt niet het beste uit jezelf te halen? Coaching is een erg effectieve en intensieve manier om je te ondersteunen in je ontwikkelvraag. Een coach helpt je om afstand te nemen van je eigen situatie, zaken in een breder perspectief te zien én deze te hanteren. Bij coaching staat jouw persoonlijke leerproces centraal. Het kan gaan om vraagstukken die te maken hebben met je functie of je persoonlijke ontwikkeling. Voor verschillende vragen hebben we diverse gekwalificeerde coaches in ons aanbod, met hun eigen expertise, bijvoorbeeld leiderschap, communicatie of zelfverzekerdheid.

Aan een coachingstraject zijn kosten verbonden. Ga met je leidinggevende in gesprek om samen te bekijken of coaching op dit moment past in jouw ontwikkeling.

LOOPBAANBEGELEIDING

Zit je nog op de goede plek wat betreft je werk of wordt het tijd voor een volgende stap? Weet je eigenlijk wel wat je talenten, kwaliteiten en ambities zijn? Loopbaanbegeleiding kan je ondersteunen in deze zoektocht naar wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Met als resultaat concreet advies voor hoe verder.

Het traject ziet er als volgt uit. De adviseurs van het Career Development Centre doen eerst een intake. Daarna bepalen we gezamenlijk wat de volgende stap is. Korte trajecten worden intern begeleid door de adviseurs van het Career Development Centre. Voor uitgebreide trajecten werken we samen met diverse bureaus gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding.

Aan een uitgebreid traject zijn kosten verbonden, bespreek de mogelijkheid voor deelname met je leidinggevende.

JAARGESPREK

In het jaarlijkse gesprek dat je hebt met je leidinggevende kijk je naar het functioneren, maar óók naar je eigen ontwikkeling. Welke competenties wil je verder ontwikkelen om je huidige of toekomstige baan nog beter te doen? Zit je nog op de goede plek of wat zou een passende vervolgstap kunnen zijn?

Het aanbod van het Career Development Centre bevat instrumenten die helpen bij een gesprek over ontwikkeling. Denk aan een 360-graden feedbackinstrument, waarin je feedback vraagt en krijgt van alle mensen waarmee je samenwerkt, waaraan je leiding geeft of van wie je leiding ontvangt. Dit is dus breder dan alleen feedback van je eigen leidinggevende.

Ook is het Jaargesprek een goed moment om met je leidinggevende te spreken over de inzet van de 2 ontwikkelingsdagen vanuit de cao. Deze dagen kun je inzetten voor een breed scala aan activiteiten, die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid in het kader van je huidige of toekomstige werk.

Met je leidinggevende kun je tot de conclusie komen dat maatwerkadvies gewenst is. Neem dan contact op met de adviseurs van het Career Development Centre.