HomeNieuws100 miljoen naar Nationaal Groeifondsproject voor toekomstbestendige leefomgeving

100 miljoen naar Nationaal Groeifondsproject voor toekomstbestendige leefomgeving

De Nederlandse regering heeft bekend gemaakt dat het Nationaal Groeifonds 60 miljoen euro toekent en 40 miljoen euro voorwaardelijk aan het project 'Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrij, Circulair en Klimaatbestendig Bouwen en Infrastructuur'. Het voorstel is ingediend door een consortium van 130 partijen uit overheid, markt en wetenschap. Onderdeel van het voorstel is een samenwerking tussen de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (Universiteit Twente) en de Faculteit Religie en Theologie (Vrije Universiteit), in het bijzonder het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development (ACRSD).

Nederland is één van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Grootstedelijke regio's als Amsterdam staan voor een enorme opgave. Het onderhoud aan bruggen, kademuren en wegen is al een enorme opgave, maar het klimaatadaptief maken ervan is nog een veel grotere uitdaging. Business as usual volstaat niet met als gevolg pessimisme, polarisatie en verlamming op de loer. 

Gedeelde inspiratie

UT-onderzoeker Ernst Bohlmeijer: “Transities gericht op verduurzaming slagen alleen wanneer de betrokken partijen met verschillende belangen elkaar vinden in een gedeelde inspiratie en vertrouwen. Daaraan willen we bijdragen met nieuwe instrumenten waarin zingeving, verbeeldingskracht en creatief design centraal staan.” Het consortium is ervan overtuigd dat de transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om een goede synergie van technische en sociale innovaties. 

Innovatieve onderzoekslijn

In diverse (religieuze) wijsheidstradities komt hoop naar voren als een alternatief voor pessimisme en optimisme om ons te verhouden tot radicale onzekerheid. De innovatieve onderzoekslijn van theologie, psychologie en economie als het goede leven op basis van hoop staat centraal in groeifondsvoorstel om trajecten op cultuurverandering en nieuwe vormen van samenwerking te ondersteunen en te verdiepen. “Het is een prachtige uitdaging om technologische innovaties te verbinden met zingeving en hoop in de context van noodzakelijke transities”, aldus Bohlmeijer.

Meer informatie

In het voorstel werken de Vrije Universiteit onder leiding van initiatiefnemer dr. Jan Jorrit Hasselaar (directeur ACRSD) en dr. Johan Roeland en de Universiteit Twente onder leiding van prof. dr. Ernst Bohlmeijer (Psychology, Health & Technology, PGT; Faculteit BMS) en dr. Hanneke Scholten (Communication Science, CS; Faculteit BMS) samen op deze lijn van hoop, een vrucht van een interdisciplinair onderzoeksprogramma tussen beide universiteiten en de gemeente Amsterdam. Ernst Bohlmeijer is tevens een van de Featured Scientists van de Universiteit Twente.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)