Prof.Dr. Ernst Bohlmeijer

het beste uit jezelf en anderen halen

Hoe kunnen we het mentaal welbevinden van mensen duurzaam versterken? Dit is geen onbelangrijke vraag in een tijd waarin een miljoen mensen dagelijks antidepressiva slikken en een op de zeven volwassenen worstelt met uitputtingsklachten. In zijn onderzoek gaat Ernst Bohlmeijer uit van de positieve psychologie.

De positieve psychologie is in zijn ogen de psychologie van de levenskunst: het beste uit jezelf en de ander halen, ook in uitdagende of moeilijke levenssituaties. Wetenschappelijk onderzoek in lab-experimenten laat zien dat aanvaarding van negatieve emoties, het voldoende ervaren van positieve emoties, het hebben van betekenisvolle relaties, zelfvriendelijkheid, het bewustzijn van waarden en het gebruiken van sterke kanten mensen veerkrachtiger maken en beter doen functioneren.

In zijn werk probeert Bohlmeijer deze inzichten toegankelijk te maken en te onderzoeken in het dagelijks leven van mensen. In de afgelopen jaren heeft hij bijgedragen aan tientallen nieuwe interventies en deze onderzocht op effectiviteit en betekenis. Deze interventies worden ingezet als preventie, als zelfmanagement van chronische aandoeningen en in het kader van behandeling van mensen met psychische klachten in de geestelijke gezondheidszorg.

Ernst Bohlmeijer

Niets geeft mij zoveel voldoening als het verhaal van iemand die weer positief in het leven staat, ook in aanwezigheid van een blijvende kwetsbaarheid

Ernst Bohlmeijer

Technologie kan een belangrijke bedrage leveren aan het versterken van de mentale gezondheid in onze uitdagende samenleving. Denk aan het vergroten van het bereik van interventies met eHealth, het personaliseren van interventies en het coachen van mensen in het dagelijks leven met apps, het monitoren van lichamelijke processen en mentale ervaringen. Hierbij wordt het steeds belangrijker om gebruikers van interventies vanaf het begin bij het ontwerpproces te betrekken. Zo ontwikkelt de onderzoeksgroep van Bohlmeijer met subsidie van Kanker Wetenschappelijk Fonds en in samenwerking met kankerpatiënten en oncologieverpleegkundigen een compassie-app voor kankerpatiënten. “Niets geeft mij zoveel voldoening als het verhaal van iemand die weer positief in het leven staat, ook in aanwezigheid van een blijvende kwetsbaarheid”, vertelt de wetenschapper.

onderwijs

“Ik vind dat een universiteit niet alleen moet bijdragen aan academische vaardigheden, maar ook aan de professionele identiteit en persoonlijke ontwikkeling van studenten. Ik denk dat op dit laatste gebied nog veel winst te halen is. Het is belangrijk dat studenten al snel ontdekken wat hun waarden en passie zijn. Maar ook leren omgaan met bijvoorbeeld onzekerheid en stress. Wanneer ze die basale levensvaardigheden ontwikkelen zullen ze met meer regie, plezier en rendement studeren, is mijn verwachting. Dat zou ik graag nog eens onderzoeken.”

In zijn colleges probeert Bohlmeijer ook altijd iets te vertellen over persoonlijke ervaringen en zichzelf te laten zien. “Ik geef onder andere les in het mastervak positieve klinische psychologie. Daarin leren studenten over de wetenschappelijke grondslag van en het empirisch onderzoek naar positieve psychologie oefeningen, maar moeten ze ook positieve psychologie-oefeningen in hun eigen leven toepassen en daarop reflecteren.” De samenwerking met promovendi is voor de hoogleraar een belangrijk onderdeel van zijn werk. “Aan de ene kant heb ik ideeën over waar het onderzoek naar toe moet, en aan de andere kant wil ik ook ruimte geven voor eigen invulling. Een goed samenwerkend en gebalanceerd begeleidingsteam is cruciaal. Ik merk dat de samenwerking met promovendi mij veel plezier geeft in mijn werk.”

Over Ernst Bohlmeijer

Ernst Bohlmeijer is hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering. Hij promoveerde in 2007 op onderzoek naar het werken met levensverhalen bij ouderen met depressieve klachten. Sinds die tijd is hij (co)auteur van ruim 100 wetenschappelijke artikelen op het terrein van mentaal welbevinden. Hij doet vooral onderzoek naar toepassingen van positieve psychologie, acceptance and commitment therapy (ACT) en compassietrainingen. Hij is redacteur van het handboek Positieve Psychologie en is medeauteur van het boek Psychologie van de levenskunst en diverse succesvolle methoden (zelfhulpboeken) waaronder Voluit Leven, Compassie als sleutel tot geluk en Dit is jouw leven, ervaar de effecten van de positieve psychologie. In 2019 ontving hij de Contributions to Positive Health Award van de International Positive Psychology Association.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.