HomeNieuwsOpen Competitie ENW-M beurs voor UT

Open Competitie ENW-M beurs voor UT

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 17 aanvragen in de Open Competitie ENW-M gehonoreerd. M-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. Een van de beurzen gaat naar dr. ir. Annemarie Huijser, universitair hoofddocent Photocatalytic Synthesis (Faculteit TNW).

Het onderzoek van Annemarie Huijser is gericht op het beïnvloeden van lichtgeïnduceerde processen in fotoactieve materialen met toepassing in fotokatalyse en zonnecellen, door het optimaliseren van de nanostructuur. In elk materiaal trillen de atomen continue op ultrasnelle tijdschaal. Desondanks is tot nu toe niet bekend hoe dit een rol speelt en benut kan worden voor efficiënte fotochemische omzetting van zonlicht in groene brandstof.

Atoombewegingen

Het onderzoek zal zich richten op het optisch manipuleren van deze bewegingen en onderzoeken hoe dit de efficiëntie van het fotoactieve materiaal beïnvloedt. Deze kennis maakt het mogelijk nieuwe efficiënte fotokatalytische materialen te ontwikkelen door de bewegingen van atomen op elkaar af te stemmen.

Meer informatie

Dr. ir. Annemarie Huijser is universitair hoofddocent in de Photocatalytic Synthesis groep (Faculteit TNW). Ze ontvangt de ENW M-subsidie van NWO voor haar onderzoeksproject "Can vibronic coupling aid efficient photochemical conversion?". Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van NWO.

dr.ir. J.M. Huijser (Annemarie)
Universitair hoofddocent
K.W. Wesselink MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)