HomeNieuwsSylvia Butzke benoemd als voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Twente
Jeroen de Haas

Sylvia Butzke benoemd als voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Twente

Per 1 augustus is Sylvia Butzke door de minister van OCW benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Zij was vanaf 1 november 2020 reeds lid van de Raad van Toezicht.

Sylvia Butzke volgt hiermee de huidige voorzitter Anton Schaaf op, die zich in de rol als voorzitter sinds 1 april 2015 en daarvoor ook als lid van de Raad van Toezicht vanaf 2012 geruime tijd voor de UT heeft ingezet. Anton Schaaf, die hiermee zijn benoemingstermijn beëindigt, zegt over zijn periode bij de UT: Het is fijn dat ik de UT de afgelopen 9 jaar heb mogen 'begeleiden' in haar ontwikkelingen. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan. De UT heeft goede ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft de UT tijdens mijn Raad van Toezichtperiode het succesvolle Twentse onderwijsmodel neergezet, heeft de UT zich goed weten te positioneren in het Nederlandse universitaire landschap en is er sprake van een meer open en transparante manier van werken. De UT is met de nieuwe samenstelling van het College van Bestuur, dat in september van start gaat, goed uitgerust voor de uitdagingen van haar strategie Shaping2030.

Sylvia Butzke zegt zelf over haar benoeming als voorzitter: “Ik zie ernaar uit om ook vanuit mijn nieuwe rol de UT met raad en daad ter zijde te staan. High Tech, Human Touch is in de huidige tijd relevanter dan ooit. Onze uitdaging in de komende jaren bestaat erin hier middels Shaping2030 verder invulling aan te geven. Er ligt een spannende reis voor ons, waarin we van de UT een nog mooiere en impactvollere organisatie kunnen maken.” 

De positie van Butzke is reeds ingevuld met de benoeming van Jeroen de Haas, die zich eveneens vanaf 1 augustus als lid van de Raad van Toezicht gaat inzetten voor de UT. De Haas heeft een grote staat van dienst en is momenteel non executive chairman van Groendus, waar hij bouwt aan een nieuw duurzaam energiebedrijf voor de zakelijke markt. Daarvoor was hij onder andere tot medio 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van ENECO Holding NV en tot 2006 vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van ENECO Energie. Daarnaast vervult De Haas uiteenlopende functies. Zo is hij naast zijn lidmaatschap van diverse Raden van Toezicht/Commissarissen de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Wagenborg en van het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Jeroen de Haas over zijn benoeming: “Ik zal met plezier mijn bijdrage leveren aan de groei en bloei van de universiteit. In mijn praktijk in de energietransitie ervaar ik hoe wezenlijk de bijdrage van de universiteit, van haar studenten, afgestudeerden en wetenschappelijke staf, is aan de totstandkoming van een duurzaam energiesysteem.”

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)