Zie Nieuws

Covid-19 update 7 augustus 2020 Maatregelen introductieperiode

Donderdag 6 augustus heeft het kabinet tot een aantal maatregelen besloten die te maken hebben met de introductieperiode van studenten en het inperken van het risico op verspreiding van het coronavirus. Over twee weken start het academisch jaar 2020-2021. Vanuit het hele land en de hele wereld komen studenten naar de campus van de Universiteit Twente waar zij hun studietijd starten met een uitgebreid introductieprogramma.

De maatregelen van het kabinet raakt een aantal onderdelen van het introductieprogramma van de Kick-In en van de verenigingen. Dit zijn de maatregelen:

  • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online.
  • Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
  • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
  • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
  • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
  • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Samen met de Kick-In commissie, de Student Union, gemeente Enschede en de veiligheidsregio Twente is gekeken naar wat er wel en niet door kan gaan van het programma zoals het nu was opgezet met een groot gedeelte online en een aantal on-campus activiteiten. We vinden het van groot belang dat nieuwe studenten hun nieuwe studie-omgeving en studiegenoten goed leren kennen. Dit lukt niet alleen maar via de digitale weg en vraagt om óók persoonlijk contact. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de meeste on-campus activiteiten van de Kick-In doorgaan. Welke dat zijn wordt eind volgende week definitief bekend gemaakt via de Kick-In commissie.

Voor de studentenverenigingen leiden de maatregelen van het kabinet tot meer beperkingen. Fysieke kennismakingsactiviteiten van gezelligheidsverenigingen zijn niet toegestaan. Zij worden gevraagd om specifiek na te denken over hoe ze hun activiteiten kunnen organiseren binnen de geldende richtlijnen.

Studenten worden gevraagd om er het beste van te maken en om het bijeenkomen in grote groepen te vermijden. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De veiligheidsregio, de gemeente Enschede en de UT zullen hierbij ondersteunen, maar ook streng toezien en handhaven waar nodig.


Meer informatie: www.utwente.nl/corona

Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)