Zie Nieuws

Covid-19 update woensdag 20 mei

In de gisteren door het Rijk aangekondigde versoepeling van Covid-19 maatregelen wordt nu ook verruiming voor het hoger onderwijs aangekondigd. Vanaf 15 juni is het voor universiteiten toegestaan om weer op kleine schaal onderwijsactiviteiten op de campus te houden. Strikte voorwaarden blijven van kracht, die de omvang en het aantal activiteiten beperken.

Activiteiten op de campus tot 1 september

We zijn trots om te zien dat het aanbieden en volgen van ons onderwijs in digitale vorm goed verloopt, en dat het niveau goed is. Daarom zullen we dit voortzetten tot het eind van dit academisch jaar. Dat geldt ook voor online toetsen. Het is tevens een compliment aan de vele medewerkers die hard hebben gewerkt aan het vinden van creatieve en werkende oplossingen om hun onderwijs aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

De Universiteit Twente wil de ruimte die nu ontstaat door versoepeling van de maatregelen inzetten voor activiteiten die het meest bijdragen aan het versterken van de UT-gemeenschap. We zullen de komende weken benutten voor de herstart hiervan (vanaf 16 juni), uiteraard in lijn met de richtlijnen van het Rijk omtrent veiligheid en gezondheid.

In de eerste plaats willen we waar mogelijk de activiteiten gericht op afstudeeronderzoek verder faciliteren, werkruimtes beschikbaar stellen aan studenten die thuis of op hun studentenkamer daar niet de geschikte plek voor hebben, en het samenwerken van kleine groepen studenten in teamverband accommoderen. Ook kijken we nadrukkelijk naar activiteiten die bijdragen aan studentenwelzijn en aan persoonlijk en direct contact tussen en met studenten.

De procedure voor verdere ingebruikname van de faciliteiten zal vergelijkbaar zijn met eerdere procedures voor het heropenen en gebruik van de lab-faciliteiten voor onderzoek en onderwijs. Er kunnen specifieke randvoorwaarden worden gesteld, denk daarbij aan op welk tijdstip van de dag of niet-gebruik mogen maken van openbaar vervoer in de spits.

Eerder deze week hebben we de buitensportaccommodaties op de campus weer in gebruik kunnen nemen. Ook dat vinden we een belangrijke mijlpaal omdat sport en culturele activiteiten een belangrijke bijdrage leveren in het versterken van onze gemeenschap.

Onderwijs en onderzoek vanaf 1 september

Diverse groepen buigen zich op dit moment over het vraagstuk hoe we onze activiteiten vanaf 1 september goed kunnen organiseren. Wij streven ernaar zoveel mogelijk onderwijs weer op de campus aan te kunnen bieden. Daarbij houden we er rekening mee dat een aantal beperkingen gedurende een langere periode van kracht blijven. Vorige week publiceerden we op onze website onze visie op het onderwijs in het academisch jaar 2020-2021.

UT-standpunt over online proctoring

Op dit moment vindt een verdere verkenning van online proctoring – online monitoring van toetsafname. We zijn ons goed bewust van alle gevoeligheden van de systematiek en willen eerst een duidelijk beeld hebben van alle aspecten. Dat betekent dat we op dit moment geen nieuwe online proctoring-instrumenten zullen introduceren in ons onderwijs, in ieder geval tot we een scherper beeld hebben van alle voors en tegens. Meer informatie over toetsen op afstand vind je op de CELT-website, onder Remote Assessment.

Beperkingen voor internationale uitwisseling

De reisrestricties die momenteel gelden, hebben invloed op de mogelijkheid om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Op exchange gaan is niet alleen beperkt voor UT-studenten die naar het buitenland willen, maar ook voor buitenlandse studenten die programma’s willen volgen aan de UT. We vinden de mogelijkheid om internationale ervaring op te kunnen doen een belangrijk aspect van de studie.

Vanwege de huidige onzekerheden faciliteren we geen internationale mobiliteit tot 1 september, en hopen op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden over de periode daarna (via de Student Services-pagina). Studenten die van plan zijn naar het buitenland te gaan in het eerste semester, vragen we in ieder geval zich te registreren voor een alternatief minor-programma. Aanmelden daarvoor kan nog tot 27 mei.

Laat jouw stem gelden in de Universiteitsraad

Participatie is belangrijk voor de Universiteit Twente. Studenten en medewerkers wordt gevraagd actief mee te denken over het beleid van de UT. Op deze manier kunnen hun belangen en inzichten goed worden geborgd. Als gevolg van het coronavirus is het tijdspad van de verkiezingen voor de Universiteitsraad opgeschoven. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 2 juni aanmelden als kandidaat. Alle informatie vind je op de website van de Uraad.

Wellicht ten overvloede wijzen we je er op dat morgen (donderdag) Hemelvaartsdag is, een officiële vrije dag. Vrijdag 22 mei geldt als brugdag, op deze dag zijn de faciliteiten op de campus dan ook gesloten. Geniet van deze vrije dagen met familie, vrienden en bekenden en blijf veilig en gezond.

Op www.utwente.nl/nl/corona hebben we de meest gestelde vragen gebundeld. Mocht je verdere vragen hebben, stuur ze naar ons per e-mail: info@utwente.nl Een overzicht van alle mails tot op heden is online beschikbaar.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)