Zie Nieuws

David Korringa benoemd tot portefeuillehouder bedrijfsvoering ITC

Het College van Bestuur heeft David Korringa benoemd tot portefeuillehouder bedrijfsvoering bij de faculteit ITC. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2019. Hij volgt daarmee Erna Leurink op.

Korringa neemt deze stap na de afgelopen vier jaar de bedrijfsvoering bij de faculteit ET voor zijn rekening te hebben genomen. Daarvoor was David acht jaar directeur van wat destijds het Facilitair Bedrijf heette.

De benoemingsadviescommissie verwoordt dat David veel ervaring heeft op het gebied van de portefeuille-activiteiten. Hij kent de UT zeer goed vanwege zijn ervaring binnen zowel de diensten als de faculteiten. Verder is hij evenwichtig en behoedzaam, een solide allround manager, van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd om bij de faculteit ITC te werken.

Korringa zegt over zijn carrièrestap: "Een fantastische kans om persoonlijk een bijdrage te mogen leveren aan de uitdagende vraagstukken waar ITC voor staat. Ik hoop van harte, met mijn kennis van de UT, de verbinding tussen ITC en de UT sterker te maken, waarbij ik allereerst goed wil luisteren naar de verwachtingen binnen ITC."

Het College zal samen met de faculteit ET de werving voor een nieuwe portefeuillehouder bedrijfsvoering spoedig in gang zetten.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Afwezig tot 1 Aug 2020