Zie Nieuws

Enschedeërs peilen grondwater via Internet der dingen

In Enschede start een nieuwe benadering van de grondwaterproblematiek: bewoners gaan zelf hun grondwaterstand meten. Dit in het kader van de Citizen Science-pilot Grondwater peilen, gecoördineerd door DesignLab Universiteit Twente. De eerste peilbuizen gingen eind oktober bij elf Enschedese huishoudens de grond in. Binnenkort komen daar 'slimme' open source-sensoren bij, die via het Internet der dingen inzicht geven in het grondwaterpeil. 

Al langer kampt Enschede met een hoog grondwaterpeil. Tegelijk komen er meldingen van natte kelders uit verschillende plekken in de stad. Tot nu toe is het verband hiertussen niet duidelijk, en zijn oplossingen beperkt gebleven. In dit nieuwe project geven slimme sensoren in de peilbuizen via het ‘Internet der dingen’ direct inzicht in de grondwaterstand van de bewuste Enschedese kavels.

Deelnemers kunnen de waterstand zelf direct inzien via smartphone en tablet, en wisselen hun ervaringen uit met elkaar én de projectpartners tijdens drie bijeenkomsten. Ook staat een publieke afsluiting op de planning begin 2019, om ook andere geïnteresseerden mee te nemen in de projectresultaten. 

Gebruiksvriendelijk

“Door heel lokaal te meten, ontstaat een nieuwe, transparante benadering voor het grondwater-probleem. Niet één instantie of individu bepaalt of er een verband bestaat tussen het grondwaterpeil en water in de kelder, maar dat doen we samen,” licht projectleider Maya van den Berg toe namens DesignLab Universiteit Twente. “Met bewoners, bedrijven, ambtenaren en onderzoekers. Door het belichten van meerdere invalshoeken kom je tot gebruiksvriendelijkere en beter toepasbare oplossingen.”

Partners in het project zijn Universiteit Twente, gemeente Enschede, Saxion Hogeschool, VRM Levellog, Things Network Twente en Twente47.

Het projectteam. V.l.n.r.: Patrick Spijker (gemeente Enschede), Jeroen van Ingen (Things Network Twente), John Klaver (VRM), Rient Heerink (UT), Anne Dijkstra (UT) en Maya van den Berg (UT). Op de foto ontbreekt Timothy Sealy (Things Network Twente/Saxion). 

Vervolg

De pilot duurt tot februari 2019. Volgens de partners smaakt het al naar meer. “We willen aanzetten tot nauwere samenwerking tussen bewoners en instanties in onze stad,” aldus Patrick Spijker van Gemeente Enschede. “Dat is de Citizen Science-aanpak,” vult Van Den Berg aan. “Door burgers hun directe leefomgeving in kaart te brengen ontstaan nieuwe vormen van samenwerking. Welke instrumenten kunnen we inzetten, op welke manier doen we dit het best, en hoe gebruiken we de verzamelde kennis om samen Enschede fijner en duurzamer maken? We gaan echt samen aan de slag.”

updates project

Vorderingen van het project zijn te volgen via www.utwente.nl/citizen-science-grondwater-peilen. Bewoners kunnen zich daar ook aanmelden voor deelname aan projecten in het kader van ‘Smart Enschede’.

Contact voor persvragen