Zie Nieuws

Herontwikkeling plein Hogekamp

In het kader van de renovatie van de Hogekamp wordt komend jaar ook het voorliggende plein flink opgeknapt en herontwikkeld. Het facilitair bedrijf heeft onlangs via een aanbestedingsprocedure de opdracht voor herontwerp van het plein gegund aan landschapsarchitect LOLA.

Het Hogekamp plein vormt straks de uitloop voor de omliggende gebouwen (Vrijhof, Hogekamp, High Tech Factory en U Parkhotel) en krijgt een open karakter. Het plein moet in de nieuwe situatie uitnodigen tot ontspannen, studeren en ontmoeten, en ruimte bieden voor collectieve activiteiten. Het plein wordt hét verbindend element tussen het O&O plein en de campus boulevard.

Landschapsarchitect LOLA heeft als basisvisie voor het plein een flexibel, modulair concept in gedachten. Verschillende zones in het plein moeten het een gevarieerde uitstraling geven, zoals een groene zone aan de vijver voor ontspanning en als rustplek, een terraszone voor de Hogekamp en een watertuin rond het U Parkhotel. Verder heeft LOLA ook oog voor het toepassen van technische innovaties, bijvoorbeeld als het gaat om het opwekken van energie voor stromend water en voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de vijver.

De parkeerplaatsen in de omgeving van het plein Hogekamp maken een belangrijk onderdeel uit van het vestigingsklimaat voor research- en productiebedrijven op de Campus. Een goede bereikbaarheid is essentieel voor de bedrijfsvoering van High Tech Factory en de exploitanten van respectievelijk de studentenstudio’s (Camelot) en het conferentiehotel (U Parkhotel). In totaal zal in het uiteindelijke ontwerp rekening worden gehouden met het realiseren van minimaal 225 parkeerplaatsen, in de nabijheid van het plein in plaats van op het plein zelf, waar voorheen wel een parkeergelegenheid was. Het zal een duidelijke meerwaarde in de omgevingsbeleving opleveren en iets waardevols toevoegen aan de uitstraling van de gebouwen om het plein heen, om de parkeerplaatsen elders in plaats van weer op het plein zelf aan te leggen. In het definitieve ontwerp wordt tevens specifiek aandacht besteed aan de veiligheid en toegankelijkheid van de gebouwen om het plein heen.

Momenteel wordt op het huidige plein gewerkt aan de ondergrondse infrastructuur ten behoeve van de Hogekamp renovatie. In december start de aanbesteding van de aannemer. In maart 2018 moet er een definitief ontwerp gereed zijn, zodat de aannemer kan starten met de uitvoering van de herinrichting van het plein. Het streven is dat het plein gereed is op het moment dat de studenten studio’s en het U Parkhotel in de Hogekamp in gebruik worden genomen (september 2018).

Meer informatie: via de website Lange Termijn Huisvestingsplan: https://www.utwente.nl/nl/ltsh/
Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, M: 06-20027435

Beeldimpressie van pleinen elders, door LOLA ontworpen: