Langetermijn huisvestingsstrategie

Met ingang van 2017 wordt een aantal grote nieuwbouw- en renovatieprojecten gerealiseerd.

Hoogtepunten hiervan zijn de renovatie van de Technohal waarin het Health-cluster gehuisvest wordt, huisvesting van de faculteit ITC in nieuwbouw op de campus en de ombouw van Hogenkamp naar een gebouw voor studentenhuisvesting. Dit alles wordt beschreven in het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan.

Meer informatie hierover is te lezen op onze Engelse website.

Lees hier het Langetermijn Strategisch Huisvestingsplan Universiteit Twente (Issuu)

Lees hier het rapport Ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017-2021 (pdf)

Nieuwsbericht VSNU over toename ruimtegebruik door studenten.