HomeNieuwsPositieve psychologie helpt mensen te floreren

Positieve psychologie helpt mensen te floreren

Mensen die floreren zijn veerkrachtig en beschikken over geestelijk kapitaal om overeind te blijven in onze competitieve samenleving. Ze zijn niet alleen gelukkiger, zij zijn bijvoorbeeld ook productiever, verzuimen minder vaak van hun werk en hebben minder risico op psychische stoornissen. Recentelijk bevolkingsonderzoek van het Trimbos-instituut liet zien dat circa tweederde van de Nederlandse volwassenen niet floreert. Hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering Bohlmeijer: “Resultaten uit een landelijke experimentele studie van de Universiteit Twente laten nu zien dat we het aantal mensen dat floreert duurzaam kunnen vergroten met een cursus op basis van positieve psychologie.” Dit is één van de eerste interventiestudies wereldwijd op het gebied van ‘flourishing’.  

Aan het onderzoek van de UT namen 275 mensen deel die niet floreerden. 137 mensen doorliepen zelfstandig in negen weken het hulpboek Dit is jouw leven, ervaar de effecten van de positieve psychologie (Medeauteur Bohlmeijer). Wekelijks hadden de deelnemers ook emailcontact met een psycholoog in opleiding. Na afloop van de cursus was 30% florerend en 9 maanden na de cursus zelfs 34%. Van de 138 mensen in de controlegroep die een half jaar lang geen cursus ontvingen was na afloop 12% florerend. Er was er een significant en groot verschil in welbevinden, ten gunste van de mensen die de cursus hadden gedaan. Ook hadden de deelnemers na afloop significant minder depressieve en angstklachten in vergelijking met de controlegroep. De effecten van de positieve psychologiecursus bleven tot minimaal 9 maanden na afloop van de cursus behouden.  

Positieve relaties

Promovenda Marijke Schotanus-Dijkstra, begeleidster van het onderzoek: “In de cursus kwamen veel onderwerpen aan bod zoals positieve emoties, het gebruiken van sterke kanten en optimisme. Maar een interessante bevinding is dat vooral het onderwerp positieve relaties lijkt te hebben bijgedragen aan het effect van de cursus.” Een belangrijke kanttekening bij het onderzoek is dat de deelnemers overwegend hoger opgeleid zijn. De aard van de werving en de methode spelen daarbij waarschijnlijk een rol. Ook waren de deelnemers gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Bohlmeijer: “De volgende stap is om vergelijkbaar onderzoek te doen onder mensen met minder opleiding.” 

Onderzoek gebaseerd op werk van Corey Keyes

Het onderzoek is gebaseerd op het werk van een vooraanstaand onderzoeker binnen de positieve psychologie: de Amerikaanse socioloog Corey Keyes. Hij ontwikkelde een classificatiemodel van welbevinden in analogie van het classificeren van psychische klachten. Van floreren is sprake wanneer mensen een hoog niveau van emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden ervaren. Dit betekent dat zij vaak positieve emoties ervaren, dat zij goed functioneren als individu en zich verbonden voelen met en vertrouwen hebben in de maatschappij. Het onderzoek van Keyes laat zien dat floreren niet alleen goed is voor mensen zelf maar ook voor de maatschappij en dat investeren in welbevinden economische voordelen biedt.  

Congres Positieve Psychologie: 15 april

De resultaten van het onderzoek (UT, IGS) worden gepresenteerd op het landelijk congres positieve psychologie dat op 15 april plaatsvindt. Het congres is georganiseerd door de Universiteit Twente in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Psychologen, het Trimbos-instituut en Tijdschrift Positieve psychologie. Corey Keyes is een van de sprekers op dit congres.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)