HomeNieuwsUT opnieuw meest ondernemende universiteit van Nederland
Valorank UTwente, uitreiking
Broednest voor ondernemers UT
Utwente award-winning entrepreneurs

UT opnieuw meest ondernemende universiteit van Nederland Eerste plek in Valorisatie Ranking 2015

Op woensdag 2 december is de Universiteit Twente uitgeroepen tot de beste Nederlandse universiteit op het gebied van valorisatie: het vertalen van wetenschappelijke kennis naar maatschappelijk en economisch nut.

Naast onderwijs en onderzoek is valorisatie de derde kerntaak van universiteiten. Universiteit Twente voert de Valorisatie Ranking 2015 aan en prolongeert daarmee de titel: De meest ondernemende universiteit van Nederland die de instelling in 2013 ook ontving. De Universiteit Twente levert van alle dertien universiteiten het hoogste economische en maatschappelijke rendement. De ranking is een samenwerking van onderzoeks- en adviesbureau ScienceWorks en Elsevier. 

Tweede in de ranking is de Technische Universiteit Delft en derde de Wageningen University. De ranglijst is bedacht en opgezet door onderzoeks- en adviesbureau ScienceWorks in Den Haag en beoogt in kaart te brengen hoe universiteiten hun wetenschappelijke en technologische kennis weten in te zetten voor economisch of maatschappelijk nut.

Twee keer in de prijzen 

In de Valorisatie Ranking zijn universiteiten beoordeeld op drie verschillende rollen: de ondernemende (Universiteit Twente), de samenwerkende (Wageningen University) en de communicerende universiteit (Tilburg University). Wanneer de scores per categorie bij elkaar worden opgeteld, presteert de Universiteit Twente (UT) overall het beste. De UT valt dit jaar twee keer in de prijzen als meest ondernemende universiteit en overall als beste in de Valorisatie Ranking.

Erkenning

Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, is trots op de erkenning. “Samenwerken en ondernemen zitten sinds de oprichting van de universiteit in ons DNA. Dat geldt voor heel Twente, want juist de samenwerking met de Regio Twente, provincie Overijssel, gemeente Enschede, Saxion en het bedrijfsleven maakt ons ondernemersklimaat zo bijzonder. De Twente Board, een groep vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen uit Twente, richt zich op de ontwikkeling van Twente als toonaangevende technologische topregio in Europa. Valorisatie is daarbij essentieel en we blijven onszelf daarbij voortdurend vernieuwen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het ecosysteem voor startups en spin-offs, gebouwd en versterkt door Kennispark Twente. Een belangrijk poot van valorisatie is het naar de markt brengen van spin-offs en daarvan hebben we in Twente het laatste jaar weer tal van succesvolle voorbeelden gezien.”

Ondernemende universiteit

Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat de UT 'opnieuw met kop en schouders boven de rest uitsteekt als de ondernemende universiteit'. In de samenwerking binnen Kennispark Twente zijn alle voorzieningen voor startende ondernemers gebundeld: de innovatiecampus biedt de meeste voorzieningen voor innovatieve bedrijven. En met de seedfondsen Cottonwood Technology Fund, Twente Technology Fund en het PPM fonds biedt de UT (startende) ondernemers, meer dan andere universiteiten, ondersteuning op financieel gebied. Met Cottonwood in haar midden, de oprichting van het DesignLab in september 2014, het lanceren van het Dutch Student Investment Fund in september 2015 en het recentelijk nieuws rondom de komst van Fraunhofer naar de campus gaat Twente op volle kracht vooruit als technologische topregio. 

Herman Hazewinkel, voorzitter van de Twente Board is te spreken over het resultaat. "We kennen de kracht van de UT op dit terrein. Als regionale partners werken wij intensief samen met de UT om valorisatie en economische ontwikkeling te bevorderen. In zo'n regionaal team hebben wij veel profijt van zo'n sterke speler als de UT."

Neelie Kroes

Special Envoy voor startups Neelie Kroes: “Wie tot de top behoort, kan de bescheidenheid van zich af werpen. Twente laat opnieuw zien met kop en schouders boven de anderen uit te steken door ondernemerschap in het hart van het academisch denken en werken te plaatsen. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Universiteiten moeten ondernemend denken en van kennisverzilvering een topprioriteit maken. Het onderzoek en de kennis die Nederlandse universiteiten ontwikkelen is van wereldklasse. Startups en spin-offs kunnen deze kennis gebruiken om een oplossing te bieden op de grote uitdagingen in de wereld, zoals klimaatverandering, mobiliteit en gezondheidszorg.”

Meer informatie

De Valorisatie Ranking is dit jaar voor de derde keer gepresenteerd. De vorige ranking is uit 2013. Bezoek de website van ScienceWorks voor meer achtergrondinformatie over de ranking.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)