HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUniversiteit Twente start commissie om samenwerkingen met fossiele industrie te toetsen

Universiteit Twente start commissie om samenwerkingen met fossiele industrie te toetsen

De Universiteit Twente start een commissie die onderzoeksprojecten gaat beoordelen op de bijdrage aan klimaatdoelstellingen. De commissie toetst of samenwerkingen met partners in de fossiele industrie en energiesector geen negatieve impact heeft op het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Parijs-akkoord. Aan het begin van het collegejaar 2024/2025 gaat de nieuwe commissie van start. 

De oprichting van de commissie is een uitkomst van de Sustainability Dialogues die de UT in 2023 organiseerde. De Universiteit Twente voelt een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame wereld. Samenwerking met partners die zich niet inzetten voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en onderzoeksprojecten die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren, passen daar niet bij. Al eerder, in november 2023, riep de Universiteit Twente in een statement haar samenwerkingspartners op om zich te committeren aan het Parijs-akkoord. Met de oprichting van de nieuwe commissie zet de universiteit de volgende stap om deze voorwaarde te borgen.  

De commissie zal bestaan uit (op alfabetische volgorde) Prof. Dr. Ciano Aydin (BMS), Prof. Dr. Ir. Rob Lammertink (TNW), Prof. Dr. Maroeska Rovers (TechMed Centre), Prof. Mina Shahi (ET)  en Prof. Dr. Mr. Ir. Jaap Zevenbergen (ITC). Naast deze vaste leden kan de commissie experts vragen om te ondersteunen bij specifieke cases. 

Werkwijze 

De commissie gaat alle nieuwe of hernieuwde samenwerkingen van UT-onderzoekers met de fossiele industrie beoordelen. Daarbij zijn allereerst de overwegingen van de onderzoeker zelf om een samenwerking met een bepaalde partner aan te gaan en de te verwachten impact van belang. Het is niet zo dat bepaalde mogelijke partners op voorhand worden uitgesloten. De commissie zal de komende maanden een format ontwikkelen waarmee ze mogelijke partners en projecten gaat toetsen.  

Na de start in september zal de commissie beginnen met het beoordelen van verzoeken tot samenwerking, en gaandeweg het format aanscherpen (learning bij doing) om tot de juiste keuzes te komen. De beoordeling van de commissie is een advies: de beslissing om een project al dan niet op te starten ligt uiteindelijk bij de decaan van de faculteit waar de betrokken onderzoeker werkzaam is. De commissie zal jaarlijks een publiek rapport over haar werkzaamheden publiceren. 

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)