Personal HR/Payroll system (AFAS)

Language:
NL

Bij de UT gebruiken we het HR- en payroll-systeem MyHR (AFAS)

De plek waar je jouw persoonlijke HR zaken kunt regelen, zoals een verlofaanvraag of ziekmelding. Op deze website vind je belangrijkste zaken op een rij waaronder een instructie animatie, FAQ en bij wie je terecht kan met vragen. 

Optimalisatie MyHR AFAS

De verbeteracties die de UT de komende periode gaat uitvoeren om het MyHR AFAS te optimaliseren vind je overzichtelijk in deze roadmap weergegeven. Altijd met een korte uitleg, voor wie het bedoeld is en waarom het een gewenste verbetering is.

AFAS Pocket app

Gebruik onderstaande QR-code om de app te downloaden of te openen;

Eenvoudig ziek en beter melden, snel en makkelijk verlof aanvragen
Alle belangrijkste HR zaken inclusief je loonstroken onder je duim.

Let op: gebruik de sleutel: ESFM8H om een activatiecode per e-mail te ontvangen.

Instructie animatie

Via onderstaande animatie geven we je een preview van het systeem met een korte uitleg over de belangrijkste onderdelen van MyHR.

Veelgestelde vragen (FAQ)

INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS

 • Algemeen en ondersteuning
  • Hoe log ik in?

   Via de medewerkersportal naar MyHR (AFAS online) of via myhr.utwente.nl. Je logt in met UT e-mailadres en wachtwoord. Let op: we maken gebruik van Multi Factor Authentication (MFA). Ga naar utwente.nl/lisa voor meer uitleg hierover. (Als je eerder tijdens je werkdag ingelogd bent in een andere applicatie met MFA, dan is deze extra authenticatie stap niet nodig voor MyHR.)

  • Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

   Om iedereen binnen de universiteit te ondersteunen, zijn er voor de faculteiten en diensten key-users. Key-users zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen, problemen of feedback met betrekking tot MyHR. In onderstaand overzicht vind je de key-users. Daarnaast is het mogelijk om via de homepage op MyHR een vraag in te sturen via “Ask HR”.

   Faculteit/dienst

   Key-user

   BMS

   Marleen Blijleven

   EEMCS

   Anna Kleinherenbrink

   ET

   Randy Pegge

   ITC

   Ingrid Vuurpijl

   TNW

   Suzanne Jurgens

   Diensten

   Christine Maas

   HR-centraal

   Danielle Luisman

  • Ik heb een vraag over een autorisatie. Met wie neem ik contact op?

   Neem contact op met de key-user van jouw faculteit/dienst.

 • Declaraties
  • Hoe en waar kan ik een declaratie indienen?

   In MyHR (AFAS) heb je de mogelijkheid om verhuis- en reiskosten en kosten voor tijdelijke huisvesting te declareren via het declaratieportaal. Dit portaal kun je vinden via MyHR > Mijn Claims. In dit portaal is het tevens mogelijk om uren voor oproepkrachten en overuren te declareren. Overige declaraties verlopen via Finance en zijn niet de declareren via MyHR (AFAS).

  • Waar vind ik mijn declaraties terug?

   Openstaande en reeds goedgekeurde declaraties zijn te vinden via MyHR > Mijn Claims. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van al je declaraties.

 • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

  Voor je vragen over het keuzemodel arbeidsvoorwaarden verwijzen we je naar de serviceportal pagina Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

 • Ontslag
  • Hoe kan ik mijn eigen ontslag indienen?

   Je kunt eigen ontslag indienen via MyHR > Mijn dossier > Mijn contract > Mijn uitdienstmelding. Let op: een ontslagprocedure is meer dan een enkel een aanvraag. Stem daarom voordat je je ontslag indient eerst af met je leidinggevende en HR van jouw dienst of faculteit. 

 • Persoonsgegevens en personeelsdossier
  • Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

   Het is mogelijk je persoonsgegevens te wijzigen via de knop: MyHR > Mijn Dossier > Bekijk persoonlijke gegevens. 

  • Waar vind ik mijn personeelsdossier?

   In het menu onder de tab MyHR > Mijn Dossier > Mijn Digitale Dossier vind je je eigen personeelsdossier. 

 • Salarispecificaties en jaaropgaaf
  • Waar vind ik mijn salarisstrook?

   Je salarisstrook vind je via MyHR > Mijn Loonstroken. Bekijk deze pagina voor meer informatie over salarisstrook en betalingen.

  • Hoe lees ik mijn salarisspecificatie?

   Hieronder vind je een uitleg van de belangrijkste termen die op jouw salarisspecificatie staan:

   Brutoloon

   Dit is het bedrag dat de medewerker ontvangt van de werkgever. Echter dit is salarisbedrag waar nog niet de kosten voor de medewerker van af zijn gehaald. Het brutobedrag valt dus hoger uit dan het uiteindelijk ontvangen bedrag.

   BSN

   BSN is de afkorting voor burgerservicenummer. Dit is een identiek persoonsnummer dat iedereen heeft die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen. De overheid gebruikt dit nummer om je persoonsgegevens te verwerken.

   Jaarloon BT (Bijzonder Tarief)

   Dit staat voor Jaarloon Bijzonder Tarief. Dit bepaalt hoeveel belasting de medewerker moet betalen over de bijzondere beloning. Denk hierbij aan overuren, vakantiegeld etc. Hoe hoger dus het jaarloon is, hoe hoger de belasting. Het percentage wordt elk jaar bepaald door de Belastingdienst.

   Loonheffing

   Loonheffing is de belasting die de werkgever van je loon aftrekt en betaalt aan de Belastingdienst. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie volksverzekeringen. De hoogte van de loonbelasting wordt bepaald aan de hand van de loonbelastingtabellen. Deze tabellen worden door de Belastingdienst onderhouden.

   Nettoloon

   Dit bedrag wordt daadwerkelijk uitbetaald op de aangegeven salarisrekening bij de medewerker.

   Nettovergoedingen

   Hier worden bedragen weergegeven die de medewerker nog netto bovenop het salaris ontvangt.

   Parttime percentage

   Het parttime percentage geeft aan voor hoeveel procent jij werkt bij de werkgever. De werkgever bepaalt zelf hoeveel uur een fulltime werkweek is. En wat jouw parttime percentage dus is als jij niet een fulltime baan hebt.

   Pensioen

   De pensioenopbouw is tweeledig. De medewerker en werkgever doen hier beide elke maand een bijdrage aan. De pensioenbijdrage die je op jouw loonstrook ziet is die van de medewerker. Hier wordt getoond tegen welk percentage en over welk bedrag de pensioenafdracht wordt bepaald. De werkgever zorgt er vervolgens voor dat dit bedrag naar de desbetreffende pensioeninstantie wordt overgemaakt. Dit hoeft de medewerker niet zelf te doen.

   Tabelkleur

   De tabelkleur is wit of groen. Deze kleur bepaalt naar welke loonbelastingtabel gekeken moet worden om tot de hoogte van loonheffing te komen. De witte tabel gebruiken we wanneer het gaat om loon uit een tegenwoordige dienstbetrekking. De groene gebruiken we wanneer het gaat om loon uit vroegere dienstbetrekking, denk bijvoorbeeld hierbij aan een transitievergoeding.

   Vakantiegeld

   De medewerker ontvangt een keer per jaar zijn opgebouwde vakantiegeld. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in de maand mei. Dit bedrag is opgebouwd gedurende de voorgaande maanden.

   Voorbeeld salarisspecificatie

  • Hoe kan ik mijn salarisstroken en jaaropgaven van voor 2021 inzien?

   Oude salarisstroken en jaaropgaven kun je opvragen via de oude applicatie ‘Salarisspecificaties en jaaropgaven’. Deze applicatie kun je ook vinden via MyHR > Mijn Loonstroken.

 • Verlof
  • Hoe kan ik een verlofaanvraag doen?

   Voor informatie over verlof en het aanvragen van verlof, bekijk deze pagina. Hier vind je meer informatie over alle verlofsoorten.

  • Hoe trek ik een verlofaanvraag in?

   Zolang de startdatum van het aangevraagde verlof nog niet is ingegaan kun je zelf het verlof weer intrekken. Mocht de startdatum al wel ingegaan zijn, dan moet de leidinggevende deze intrekking goedkeuren.

  • Hoe zit het met de goedkeuring van verlof?

   Verlofaanvragen van 120 uur of minder worden automatisch goedgekeurd. Verlofaanvragen die groter zijn dan 120 uur worden ter goedkeuring aangeboden bij je leidinggevende.

   *Uitgangspunt is dat een medewerker die verlof aanvraagt dit vooraf intern afstemt.

 • Verzuim
  • Hoe kan ik mij ziekmelden?

   Je meldt jezelf ziek en beter via MyHR of de AFAS Pocket App. Neem ook contact op met je leidinggevende. Voor meer informatie over verzuim, bekijk de pagina Verzuim en Re-integratie. 

  • Ik ben hersteld. Hoe registreer ik dit?

   Je kunt jezelf hersteld melden via MyHR of de AFAS Pocket App.

 • Werkgeversverklaring

  Ga naar MyHR > Mijn Dossier > Mijn Salaris en Vergoedingen > Werkgeversverklaring om een werkgeversverklaring aan te vragen.

INFORMATIE VOOR LEIDINGEVENDEN

 • Aflopende contracten
  • Hoe kan ik een contractverlenging voor een medewerker regelen?

   Als leidinggevende krijg je 90 dagen vóór het aflopen van een contract van een medewerker een taak. In deze taak kun je aangeven of het contract verlengd moet worden voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of dat je het contract laat aflopen. Wanneer je het contract wil verlengen, moet je ook een einddatum opvoeren. Vervolgens regelt HR de gehele verlenging. 

  • Hoe kan ik een medewerker uit dienst melden in MyHR (AFAS)?

   Als leidinggevende krijg je 90 dagen vóór het aflopen van een contract van een medewerker een taak. Hierin kun je aangeven dat je het contract wil laten aflopen en de medewerker uit dienst wil melden. Mocht je een medewerker eerder uit dienst willen melden, neem dan contact op met HR van jouw faculteit of dienst.

 • Verzuim

  Voor informatie over verzuim voor leidinggevenden bekijk deze serviceportal pagina.

TECHNISCHE VRAGEN

 • Algemeen
  • Wat is het verschil tussen een taak en een signaal?

   Een taak vraagt om een actie (handeling) en een signaal is een bericht dat je ter informatie ontvangt.

  • Waar vind ik al mijn ingestuurde verzoeken (workflows) terug?

   Op de homepage kun je alle ingestuurde taken/workflows terugvinden. Het overzicht is te vinden in de weergave onder het kopje ‘Submitted’.

  • Wat moet ik met een afgekeurd verzoek (workflow)?

   Wanneer een ingestuurde workflow afgekeurd wordt, vind je deze opnieuw in het bakje 'Items' terug op de homepage. Je kunt dit verzoek dan aanpassen of intrekken via ‘Modify’ of ‘Delete’ in de taak zelf.

  • Hoe kan ik een taak (verzoek) laten intrekken?

   Om een taak in te trekken kun je de goedkeurder van de taak vragen of hij/zij de taak wil afkeuren. Anders kun je contact opnemen met de key-user van jouw faculteit of dienst.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...