Nederlands VWO-diploma

Je hebt direct toegang tot de bacheloropleiding Industrial Design Engineering als je je vwo hebt afgerond met het profiel Natuur & Techniek. Als je een ander profiel hebt gedaan, moet je Wiskunde B en Natuurkunde in je profiel te hebben om met de opleiding te mogen beginnen.

HBO-propedeuse

Een HBO propedeuse van Industrieel Product Ontwerpen (IPO) is sinds een aantal jaren niet meer toelaatbaar voor de bacheloropleiding Industrial Design Engineering. 

Wij adviseren IPO studenten of gebruik te maken van een doorstroomminor in het derde of vierde jaar van de IPO opleiding of na afsluiting van de IPO opleiding een premaster programma van een half studiejaar te volgen. Beide routes geven vervolgens toegang tot de masteropleiding Industrial Design Engineering. Toelating tot het premasterprogramma is alleen mogelijk indien een student zijn eindopdracht met een 8 of hoger heeft afgerond en voor individuele vakken gemiddeld een 7,5 of hoger is behaald.

Duitse abitur

Heb je je eindexamen in Duitsland gedaan en ben je in bezit van het Abitur? Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding Industrial Design Engineering moet je Wiskunde, Engels en Natuurkunde tot het Abitur hebben gehad. 

Internationale vooropleiding

Als je met een internationale vooropleiding wilt studeren, moet je vooropleiding op vwo-niveau zijn. Engels, wiskunde en natuurkunde zijn verplichte vakken om in de bachelor Industrial Design Engineering te kunnen instromen. Meer informatie vind je op het overzicht van admission information. 

Wiskunde

Voor alle exacte opleidingen is wiskunde een onmisbare pijler. De ervaring leert dat wanneer je als student goed bent in de exacte vakken (Wiskunde en Natuurkunde), je een grotere kans op succes hebt in de studie Industrial Design Engineering dan wanneer je daar moeite mee hebt. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies