Bachelor Online Open Dagen op 12 en 13 maart

Zie Civil Engineering

Na de bachelor Civil Engineering

Na het behalen van je bachelordiploma Civil Engineering, kun je je verder specialiseren door een masteropleiding te volgen. De meeste afgestudeerden kiezen daarvoor. Een enkeling gaat meteen de arbeidsmarkt op of start een eigen bedrijf.

Doorstuderen

De meeste afstudeerders kiezen voor doorstuderen aan de UT: ongeveer 70% stroomt door naar één van onze masters. Met de bachelor Civil Engineering ben je direct toelaatbaar tot onderstaande masters. Wil je een andere master volgen aan de UT, bijvoorbeeld Mechanical Engineering of Industrial Engineering and Management, dan moet je eerst een pre-master volgen.

Populaire masteropleidingen na deze bacheloropleiding

Bekijk alle opleidingen
 • Civil Engineering & Management

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig4 specialisaties
  Als je je graag wilt richten op de technische én niet-technische aspecten van civiele projecten en systemen, dan is Civil Engineering and Management de juiste masteropleiding voor jou.

  4 specialisaties voor Civil Engineering & Management

  Construction Management and Engineering

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Deze specialisatie is gericht op de ontwikkeling en levering van infrastructuur- en vastgoedprojecten.

  Integrated Civil Engineering Systems

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Deze specialisatie richt zich op de multidisciplinaire aspecten van de civiele techniek (bijvoorbeeld hydraulische en geotechnische aspecten op duurzaamheid binnen de civiele techniek).

  Transport Engineering and Management

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Tijdens deze specialisatie verdiep je je in de technische, sociaaleconomische, ruimtelijke en milieutechnische aspecten van verkeers- en vervoerssystemen.

  Water Engineering and Management

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Bij deze specialisatie richt je je op het gedrag en beheer van watersystemen (zoals rivieren, kustgebieden en zeeën). Je bestudeert de fysische en sociaaleconomische aspecten van waterbeheer.
 • Construction Management & Engineering

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig2 specialisaties
  Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten in een dynamische omgeving vragen om een nieuwe lichting ingenieurs die technische kennis combineren met managementvaardigheden.

  2 specialisaties voor Construction Management & Engineering

  Digital Technologies in Construction

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Digital Technologies in Construction richt zich op de digitale transformatie van de bouwsector.

  Management & Organization of Construction

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  De specialisatie Management & Organization of Construction richt zich op organisatie structuren en dynamiek van de markt die typerend zijn voor de bouw (vastgoed en infrastructuur).
 • Spatial Engineering

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Bereid je voor op een internationale carrière als ingenieur of onderzoeker in staat om grote, multilevel ruimtelijke problemen aan te pakken door technische en sociaaleconomische kennis te combineren.

Andere Masteropleidingen, elders in Nederland of het buitenland

Natuurlijk kun je met je bachelordiploma Civil Engineering ook terecht bij masteropleidingen aan andere universiteiten, in Nederland of daarbuiten. Tot de meeste civiele techniekmasters heb jij met je bachelordiploma direct toegang. Ook een masteropleiding in de sociale wetenschappen, bijvoorbeeld psychologiefilosofie of bestuurskunde, is mogelijk.  

Sommige studenten combineren hun vervolgstudie met onze Nederlandstalige master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen, waarmee je onder meer in het onderwijs aan de slag kunt. Na afronding van deze extra master beschik je dan niet alleen over een tweede masterdiploma, maar ook over de eerstegraads lesbevoegdheid waarmee je als leraar mag lesgeven in het hele voortgezet onderwijs en natuurlijk unieke ervaringen in het onderwijs kunt opdoen! 

Voor het volgen van een master is meestal is een pre-master op maat nodig. Dit geldt eveneens voor masters aan andere (inter)nationale universiteiten.

Na je master een baan vinden

De meeste studenten gaan pas de arbeidsmarkt op als ze een masterdiploma op zak hebben, al kun je dat ook doen na je bachelor. Dankzij het vakoverschrijdende, multidisciplinaire karakter van de bachelor Civil Engineering en de aansluitende masteropleidingen aan de UT, kun je met je diploma(‘s) veel kanten op. Je bent voorbereid op functies waarin het aankomt op bouwen en construeren én de organisatie daaromheen. Aan mensen die van beide markten thuis zijn, bestaat in binnen- en buitenland grote behoefte.

 • Adviesbureaus

  Bij een ingenieurs- of adviesbureau – bijvoorbeeld Tauw of Royal HaskoningDHV – kun je aan de slag als ontwerper van bijvoorbeeld bruggen, wegen of dammen, of als projectleider. Je helpt deze opdrachtgevers door bijvoorbeeld met behulp van modellen complexe analyses uit te voeren, of een civieltechnisch ontwerp te maken. Een typisch voorbeeldproject waar civiel technici aan werken is de Noordzuidlijn in Amsterdam. Sommige adviesbureaus zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in waterbeheer of in infrastructuur voor de olie-industrie. Ook daar is veel vraag naar civiel technici met een breed, vakoverstijgend perspectief.

 • Overheid en publieke organisaties

  Overheden en publieke organisaties – bijvoorbeeld het rijk, provincies, gemeenten, of waterschappen – initiëren veel civieltechnische projecten. Zij vragen ingenieurs- en adviesbureaus, maar ook aannemingsbedrijven, om deze projecten uit te voeren. Ook doen zij, in samenwerking met onderzoeksinstituten, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen. Bij zo’n werkgever kun je bijvoorbeeld gaan werken in de rol van projectmanager, waarbij je technische oplossingen van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud begeleidt. Je kunt als onderzoeker aan de slag om complexe uitdagingen vanuit een multidisciplinair perspectief te analyseren.

 • Aannemers

  Bij grote aannemingsbedrijven en projectontwikkelaars – bijvoorbeeld Arcadis of Ballast Nedam – ben je dankzij jouw expertise in de organisatie van bouwprocessen zeer gewild. De eerste tijd zul je ervaring opdoen in de (uitvoerende) bouw, bijvoorbeeld in de functie van assistent-projectleider of managementtrainee. Daarna kun je doorgroeien naar andere functies. Het gaat hier vooral om het combineren van kennis uit verschillende wetenschapsgebieden om nieuwe oplossingen een plek te geven in een complexe maatschappelijke omgeving.

Start je eigen bedrijf

Je kunt met een door jou ontwikkelde oplossing ook een eigen bedrijf beginnen. De UT geniet erkenning als 'de meest ondernemende universiteit' van Nederland. Wij zijn sterk in de toepassing van expertise om de samenleving zinvol te beïnvloeden. Samen met onze studenten werken we daarbij graag samen met de innovatiespecialisten van Novel-T, die zich graag vastbijten in kansrijke innovatieve business cases.  

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies