UTMedezeggenschap @ UT

Medezeggenschap @ UT

Lees het speciale medezeggenschapsmagazine van april 2024 van U-Today. Dit is een magazine over medezeggenschap, vol verhalen over studenten en medewerkers die meedenken en meebeslissen over het beleid van de Universiteit Twente. De medezeggenschapsorganen vormen een belangrijke brug tussen de besturen en de samenleving. Ze spelen een belangrijke rol in goede tijden en, misschien nog wel belangrijker, in moeilijke tijden.

Klik op de video hieronder die laat zien waarom jij je kandidaat zou moeten stellen voor 2024!

Inspraak van medewerkers en studenten is van groot belang voor het functioneren van onze universiteit. Of je nu hier werkt of studeert, jouw inbreng en ideeën over het UT-beleid doen ertoe: jouw mening, goedkeuring of advies is belangrijk. Natuurlijk is jouw input anders dan die van beleidsmakers; juist omdat jij jouw afdeling, collega's of faculteit vertegenwoordigt is je inbreng essentieel. Medezeggenschap is dé plek waar je verantwoordelijkheid neemt, invloed hebt, beleid bespreekt, nieuwe mensen ontmoet en samen bijdraagt aan een nog betere universiteit.

Jan-Laurens Lasonder, Directeur dienst LISA

Medezeggenschap is geen verplicht nummer, maar een waardevolle samenwerking

Jan-Laurens Lasonder, Directeur dienst LISA

De drie rechten van medezeggenschapsorganen

In het besluitvormingsproces binnen de UT bespreken de medezeggenschapsorganen plannen, besluiten en beleidsdocumenten met het betrokken bestuur. Medezeggenschapsraden doen dat vanuit het perspectief van collega’s en studenten. Zo geven ze aan welke consequenties besluiten volgens hen hebben voor het werken, studeren en onderwijzen aan de UT. 

Om hun taken goed uit te kunnen voeren hebben al onze medezeggenschapsorganen drie rechten: 

Instemmingsrecht

Sommige voorstellen van het bestuur worden alleen uitgevoerd als ze zijn goedgekeurd door het medezeggenschaporgaan. 

Adviesrecht

Als medezeggenschapsorgaan kun je het bestuur voorzien van sterke argumenten of – gevraagd en ongevraagd – advies om besluiten te veranderen en beïnvloeden. 

Initiatiefrecht

Als toevoeging op het geven van instemming en advies op beleidsvoorstellen van het bestuur kan een medezeggenschapsorgaan ook zelf met nieuwe voorstellen komen. 

Je krijgt er - letterlijk - iets voor terug

Als medezeggenschapper draag je bij aan een nog betere universiteit en aan verbeterd onderwijs. Je krijgt de mogelijkheid om thema’s en onderwerpen die jij belangrijk vindt op de agenda te zetten. En terwijl je dat doet, leer je nieuwe UT-collega’s kennen en krijg je een bredere blik op de organisatie waar je voor werkt.