UTMedezeggenschapLidmaatschap OPUT

Altijd al mee willen denken en beslissen over onderwerpen die de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden raken van je universiteit? Als vertegenwoordiger van de UT binnen het OPUT krijg je die kans!

In het Lokaal Overleg van de UT denk je samen met CvB en vakbonden mee over thema’s als werkdruk, structureel overwerken en het verminderen van de zogenoemde flexibele schil van docenten en onderzoekers. Ook heb je een belangrijke stem bij bijvoorbeeld reorganisaties om te toetsen of het aansluit bij de landelijke CAO en ook of het sociaal plan goed wordt uitgevoerd. Binnen het OPUT wordt heb je de kans om impact te maken op de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van alle medewerkers.

De voordelen die het met zich meebrengt zijn o.a. :

Vertegenwoordigers vakbonden Lokaal Overleg 

FNV Overheid Dhr. K. Poortema (voorzitter OPUT), Dhr. R.F. van ’t End (voorzitter OPUT), Mw. T. Schrijver (adviseur).

Algemene Onderwijsbond Mw. M.L. Franco - Garcia (lid OPUT), Mw. K.G. Wever (lid OPUT) tot 30 april 2022, Dhr. A. Charifi (adviseur).

CNV Overheid Mw. M. Fernandez-Fernandez (lid OPUT) tot 2-12-2022, Dhr. R. Harmelink (plv. lid OPUT), Dhr. M. Beukert (lid OPUT) tot 31 mei 2022, Dhr. M. van Gessel (adviseur).

Secretarissen Mw. L. Tijink-Zinad, Mw. P. ter Brugge secretariaat-oput@utwente.nl