Zie Arbeidsvoorwaarden

Personeelshandboek

Het personeelshandboek biedt jou alle informatie over de regelingen, salaris, rechten, plichten  en voorzieningen op een rij.

Naast een uitdagende werkomgeving biedt de UT jou als medewerker een breed en aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Deels zijn die via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden ook af te stemmen op je persoonlijke voorkeur. Op deze pagina's zetten we alle regelingen, gedragscodes, rechten en plichten voor jou op een rij.

Regelingen & Gedragscodes

Toon alle regelingen
Algemene bepalingen student-assistenten en oproepkrachten
Voor studenten die als oproepkracht of student-assistent via UT Flex werken.
Beoordelingsregeling UT
Regeling voor het beoordelen van medewerkers
Cameratoezicht
Reglement hoe via camera toezicht gehouden wordt
Cyber Safety
Algemene informatie en regelingen over online veiligheid en privacy
Declaratievoorschrift Voorschrift voor het declareren van kosten
Voorschrift voor het declareren van kosten
Educatief verlof
Regeling betaald educatief verlof
Jubileumregeling
Overzicht van jubilea en bijbehorende gratificatie en attenties.
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (incl. 30%-regeling)
Uitleg en voorschriften keuzemodel arbeidsvoorwaarden voor het actuele kalenderjaar.
Klachtenregeling
Procedure indienen en verwerken klachten
Levensloopregeling (instroom niet meer mogelijk)
Regeling met betrekking tot het sparen en opname van levensloopverlof
Melding onregelmatigheden
Procedure en rechtsbescherming bij melding van onregelmatigheden
Nevenwerkzaamheden
Regels mbt het melden en uitvoeren van activiteiten buiten de UT-functie
Opleidingsregeling
Regels m.bt. het volgen van een studie en eventuele tegemoetkomingen
PDEng Charter
Statuut voor PDEng kandidaten
Promovendistatuut
Statuut voor promovendi
Tenure Track
Fast-track voor multi-getalenteerde wetenschappers
Toelageregeling
Overzicht verschillende toelages
Uitvoeringsregeling intellectuele eigendomsrechten
Reglement inzake uitvindingen en auteursrechtelijk beschermde werken van UT-medewerkers
Universitair Functie Ordenen (UFO)
Reging voor inschaling van zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel.
Vergoedingen medezeggenschapsorganen
Overzicht vergoedingen per type medezeggenschapsorgaan.
Verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer
Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer
Verlofregeling
Overzicht van alle verlofsoorten.

Instructies

Overige informatie

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je altijd contact opnemen met je HR-adviseur.