In aanvulling op en als uitwerking van de cao Nederlandse Universiteiten kent de UT diverse lokale regelingen. Over deze regelingen vindt op instellingsniveau overleg plaats tussen het College van Bestuur en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties dan wel tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad. Onderstaande regelingen zijn uitsluitend van toepassing op medewerkers van de UT.

 Let op: onder een aantal regelingen staat een toelichting.