UTDienstenCESSACCGeldzakenUT-regelingenVergoeding voor medezeggenschap

vergoeding voor medezeggenschap en student participatie

Activismebeurzen:

via de FOBOS - Regeling Activismebeurzen

Vacatiegeld:

zie de Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen (wordt binnenkort bijgewerkt).