Zie UT regelingen

vergoeding voor medezeggenschap en student participatie

Activismebeurzen:

via de FOBOS - Regeling Activismebeurzen

 • student-lid Universiteitsraad
  De beurzen worden aan het eind van het kalenderjaar door de UR aangevraagd. Je krijgt daarvan automatisch bericht.
 • student-lid Universitaire Commissie Onderwijs
  Neem contact op met de griffie CPO.

Vacatiegeld:

zie de Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen (wordt binnenkort bijgewerkt).

 • student-lid Universiteitsraad
  Neem hiervoor contact op met de griffie van de Universiteitsraad.
 • student-lid Faculteitsraad
  Neem hiervoor contact op met de griffie van jouw faculteitsraad.
 • student-lid Opleidingscommissie
  Neem hiervoor contact op met de griffie van jouw opleidingscommissie.
 • student-assessor Faculteitsbestuur
  Neem hiervoor contact op met de griffie van jouw faculteitsbestuur.