HomeNieuwsKennisinstellingen bundelen krachten voor Centre of Expertise 'Versnelling energie- en grondstoffentransitie'

Kennisinstellingen bundelen krachten voor Centre of Expertise 'Versnelling energie- en grondstoffentransitie'

Een sprong voorwaarts in de richting van een duurzamere toekomst werd gisteren gezet toen Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente een gezamenlijk convenant ondertekenden: 'Versnelling energie- en grondstoffentransitie'. Dit is meer dan alleen een handtekening, het markeert het begin van een nieuw hoofdstuk waarin deze kennisinstellingen samenwerken met publieke en private partners om een Centre of Expertise voor de Versnelling van Energie- en Grondstoffentransitie op te zetten.

Het doel is duidelijk: tegen 2050 klimaatneutraal en volledig circulair worden. Dit vergt een enorme inspanning op alle fronten, van lokale gemeenschappen tot internationale samenwerkingen. Op regionaal niveau vraagt dit veel van kennisinstellingen, zij slaan nu de handen ineen om een cruciale rol te spelen in deze transitie.

Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente erkennen hun verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Ze zijn zich bewust van de noodzaak om professionals op te leiden, bij te scholen en kennis te ontwikkelen die de transitie zal versnellen. Het Centre of Expertise zal een broedplaats worden voor regionale samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs, met als missie bij te dragen aan de versnelling van de energie- en grondstoffentransitie in Oost-Nederland.

Hoe ziet deze samenwerking eruit? Het antwoord ligt in Learning Communities. Hier komen bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten samen om te innoveren, kennis te ontwikkelen en mensen op te leiden voor de banen van de toekomst. Door werken, leren en innoveren met elkaar te verbinden, wordt de circulatie van kennis versneld en ontstaat er een flexibele beroepsbevolking die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Een representatieve groep van publieke en private partners is benaderd en wil zich inzetten voor het ontwikkelen van het Centre of Expertise. Samen zullen zij zich inzetten voor het ontwikkelen van maatwerkvarianten van Learning Communities die direct aansluiten bij de behoeften van bedrijven en overheden.

Met initiatieven als de WaterstofHub Twente, BouwHub Rijssen en SmartEnergyHub laten deze partners zien dat ze klaar zijn om de uitdagingen van de energie- en grondstoffentransitie aan te gaan. Door samen te werken, te innoveren en te leren, zetten ze een krachtige stap vooruit naar een schonere, duurzamere toekomst voor iedereen.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)