HomeNieuwsNWO-miljoenen voor drie UT-projecten rondom sleuteltechnologieën
Rikkert Harink

NWO-miljoenen voor drie UT-projecten rondom sleuteltechnologieën

NWO kent ruim 9,4 miljoen euro toe aan negen vernieuwende onderzoeksprojecten rond opkomende sleuteltechnologieën. Het gaat om technologieën die veelbelovend zijn in de academische wereld en een groot potentieel hebben voor toepassing. De Universiteit Twente doet het erg goed binnen deze aanvraag, want drie van de negen hoofdaanvragers zijn UT-hoogleraren. Het gaat om Sonia Garcia Blanco, Séverine le Gac (TechMed Centrum) en Wilfred van der Wiel (onderzoeksinstituut MESA+).

De pionierende projecten stellen de betrokken publieke en private partners volgens NWO in staat een volgende ontwikkelstap te maken. Consortiumpartners leggen nog ruim 1,3 miljoen euro aan cofinanciering in.

Impactvolle technologie

Het doel van de call ‘Opkomende sleuteltechnologieën’ is een vruchtbaar zaaibed creëren voor vernieuwende, disruptieve ideeën. De technologie is vaak nog zo nieuw dat het disruptieve karakter nog niet bewezen is. Dit type sleuteltechnologie bevindt zich in een stadium van een breed potentieel toepassingsgebied, waarin verschillende sectoren interesse tonen om deel te nemen. Een opkomende sleuteltechnologie heeft de kans uit te groeien tot een zeer impactvolle technologie die op de langere termijn kan bijdragen aan industriële en/of maatschappelijke impact.

Een sleuteltechnologie wordt gekenmerkt door een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en sectoren. Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie. Sleuteltechnologieën zijn volgens NWO relevant voor de wetenschap, maatschappij en de industrie.

De drie UT-projecten

Project: SepsPIC: Highly multiplexed photonics integrated circuit (PIC) sensors for the rapid diagnostics of sepsis
UT-hoogleraar: prof. dr. Sonia Garcia Blanco (TechMed Centrum)
Mede-aanvragers: UMC Groningen, hogeschool Saxion
Cofinanciers: Teledyne DALSA B.V., MEDLON B.V., Affilogic S.A.S. (FR)
Samenwerkingspartner: Aluvia Photonics B.V.

Sepsis is een dodelijke, complexe en snel evoluerende aandoening. De huidige diagnostische technieken zijn tijdrovend en verschillende tests moeten worden uitgevoerd om een volledig beeld van de toestand van de patiënt te krijgen. Dit kan enkele uren tot dagen duren. Artsen zijn vaak verplicht om een ‘educated guess’ te gebruiken om de patiënt te diagnosticeren. SepsPIC probeert dit probleem aan te pakken door een apparaat te ontwikkelen dat snel en nauwkeurig meerdere biomarkers voor sepsis kan detecteren, waardoor artsen beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en de patiëntresultaten kunnen verbeteren.

Project: SMART-ToC Tumor-on-Chip (ToC) platform incorporating Sensing hydrogel MAtrices – correlating microenvironment and Response to immunotherapy
UT-hoogleraar: prof. dr. ir. Séverine Le Gac (Techmed Centrum)
Medeaanvragers: Hogeschool Saxion, Radboud UMC
Cofinanciers: Procall, Ibidi GmbH, Synaffix, Stichting Proefdiervrij
Samenwerkingspartners: Patient Advisory Board, Women's cancer Radboud UMC, Department of Medical Oncology Radboud UMC, Universität Freiburg, Faculty of Science and Medicine, Institute for human Organ and Desease Model Technologies (hDMT), TNO, ICT, Strategy and Policy unit

SMART-ToC ontwikkelt een geavanceerd borstkankermodel in een on-chip-formaat voor het testen van (immuno)therapieën, waarbij een proefdiervrije experimentele benadering wordt nagestreefd. Het model reproduceert en meet belangrijke tumoromgevingsfactoren die in de huidige benaderingen ontbreken. Dit terwijl ze de behandelingsresultaten aanzienlijk beïnvloeden. Het model omvat een driedimensionale meercellige cultuur in innovatieve, aanpasbare en sensorische matrijzen, die het mogelijk maken om de micro-omgeving en therapeutische resultaten te correleren. Parallel doorlopen de onderzoekers een innovatietraject richting maatschappelijke acceptatie. Het multidisciplinaire team draagt bij aan de ontwikkeling van kankertherapieën, gepersonaliseerde geneeskunde en industriële productiviteit. 

Project: IMAGINE: In-material sensing, learning and computing
UT-hoogleraar: prof. dr. ir. Wilfred van der Wiel (MESA+)
Medeaanvrager: TU Eindhoven
Cofinanciers: Stichting IMEC Nederland, Toyota Motors Europe, België
Samenwerkingspartner: Prophesee A.G.

Het vierjarige project IMAGINE (In-material sensing, learning and computing) richt zich op ontwikkeling van energiezuinige AI-hardware. Binnen dit project worden silicium nanodevices gebruikt als compacte, niet-lineaire processors. Door deze devices te realiseren in de reguliere halfgeleidertechnologie en ze te combineren met analoge en digitale elektronica, krijgen de onderzoekers een veelzijdig, energie-efficiënt platform voor lokale informatieverwerking. Deze aanpak vermindert het energieverbruik bij het overbrengen van gegevens naar de ‘cloud’ en biedt aanzienlijke voordelen voor op visie gebaseerde AI-toepassingen, bijvoorbeeld in de auto-industrie.

Meer info

Meer info over de call 'Opkomende sleuteltechnologiën' vind je hier.
Headerfoto: lab Wilfred van der Wiel

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)