Prof. Dr. Sonia García Blanco

De schoonheid van lichtgeleiding

“Mooie golfgeleiders maken”, krijg je van Sonia García Blanco als antwoord als je haar vraagt naar haar toekomstdromen. Een golfgeleider is een kleine structuur op een chip en is in staat om licht te transporteren en bewerken. Maar, waarom dan ‘mooi’? “Dat heeft er mee te maken dat een mooi, glad ontwerp, zonder onregelmatigheden, de beste prestaties en zo min mogelijk verliezen oplevert.” Nog afgezien daarvan lijken de fotonische geïntegreerde circuits waar Sonia aan werkt eigenlijk altijd op aantrekkelijke kleine sieraden. Deze fascinatie voor kleine structuren bleek zelfs bepalend voor Sonia’s carrière in zowel de micro-electronica als fotonica. Ook bij het ontwerpen van electronicachips zegt een esthetisch aantrekkelijk ontwerp immers iets over de werking van de chip. 

Prof. Dr. Sonia García Blanco

Een mooi glad ontwerp met weinig oneffenheden, laat de beste prestaties zien en levert zo min mogelijk verlies op.

Prof. Dr. Sonia García Blanco

DETECTIE VAN HET CORONAVIRUS

Nu werkt ze aan een fotonische chip die al in een vroeg stadium tumormarkers kan herkennen in een urinemonster. Die chip zou ook diabetes vast kunnen stellen. Maar toen de pandemie uitbrak, ging ze nog eens uitgebreider nadenken. “Op het moment van de uitbraak van de coronapandemie las ik over de eigenschappen van het virus en bedacht toen: mijn chip kan dit virus ook vaststellen. We zijn direct begonnen met het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor een Europees project. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar we hebben wel wat startsubsidies gekregen voor het uitwerken van onze ideeën.” In principe moet de chip in staat zijn om niet alleen het virus zelf vast te stellen, maar ook de IgM-antilichamen en de IL6-cytokinen die een rol spelen bij de ontwikkeling van de ziekte. Het vinden van de beste oplossing is uiteraard een race tegen de klok. De chips moeten nauwkeurig zijn en zo min mogelijk kosten. Sonia: “Ik ben daar optimistisch over. Samen met bedrijven zoals LioniX en PHiX, twee spin-offs van de Universiteit Twente, kunnen we hieraan verder werken. We kunnen profiteren van enkele van de grootste markten die er voor fotonica zijn ontstaan: hierdoor nemen ook de kosten per chip voor andere toepassingen af.”

De fotonische chips die door de groep zijn ontworpen, hebben over het algemeen meerdere lichtgeleidingskanalen, maar bestaan daarnaast uit sensoren, lichtversterkers, een geïntegreerde laser en andere componenten die licht kunnen ‘ombuigen’ in de juiste richting. Voor de detectie van biomarkers moeten er ook fluidica worden toegevoegd. Het aantal toepassingen groeit snel: “We zijn kort geleden begonnen met een project voor LIDAR, het laserdetectiesysteem voor autonome voertuigen. Ik vind het fijn om bij te kunnen dragen aan dingen die ons leven kunnen verbeteren.”

RUIMTEVAARTONDERZOEK

Als jong meisje droomde Sonia ervan om astronaut te worden, maar ging zelf nooit de ruimte in. Dat gold wel voor een infraroodsensor die door haar en haar collega’s was ontworpen. Op die prestatie is ze nog altijd trots. Op dat moment werkte ze als vaste onderzoeker bij het Institut National d’Optique (INO), in Québec, Canada.

De echte ommekeer in haar carrière kwam tijdens haar masteronderzoek aan het IBM Almaden Research Center, in Silicon Valley, in 1998. Zij studeerde in die tijd aan de Universidad Politécnica in Madrid en raakte gefascineerd door het werk dat bij IBM werd gedaan en in het bijzonder door het onderzoeksklimaat daar. “Wat moet ik doen om in een onderzoeksomgeving als deze te komen werken”, vroeg ze aan haar collega’s. Het simpele advies luidde: “Eerst een promotieonderzoek doen” en dus deed ze een promotieonderzoek aan de University of Glasgow, Schotland. Ze promoveerde in 2003. De volgende halte was vervolgens Canada, eerst als postdoc aan de University of Toronto, later als onderdeel van het wetenschappelijk personeel van de INO, een groot expertisecentrum voor fotonica en optica in Québec. En toen was daar, in 2010, de vacature in Twente. Op haar vlucht terug naar Canada, na een gesprek met professor Pollnau en zijn team, kreeg ze al meteen te horen dat ze was uitverkoren, zelfs nog voordat ze weer thuis was.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.