HomeNieuwsExtra studentwoningen op campus Universiteit Twente

Extra studentwoningen op campus Universiteit Twente

In september 2023 start woningcorporatie De Veste met aannemer Plegt-Vos aan de bouw van drie wooncomplexen op de campus van de Universiteit van Twente. De 114 extra wooncomplexen worden gerealiseerd aan de bosrijke de Boulevard op de campus van de UT.

De UT heeft er groot belang bij dat er voldoende woningaanbod is voor studenten, om aantrekkelijk te blijven en om de groei op te kunnen vangen. Dat er niet altijd voldoende woningen beschikbaar zijn, bleek in 2021 toen er een acuut woningtekort was en er tijdelijke wooneenheden op de campus werden geplaatst. Hoewel dit scenario voor aankomend academisch jaar niet in de verwachting ligt, blijft het voor de toekomst noodzakelijk om de wooncapaciteit voor studenten in de regio uit te breiden. Nico-Tom Pen, portefeuillemanager vastgoed bij de UT: “Als technische universiteit wil de UT meer studenten kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt, waar een grote behoefte is aan technisch hooggeschoolden. Naast studenten uit Nederland zijn daarvoor de internationale studenten voor Twente van groot belang. Dit is een toenemende groep. De studentwoningen aan de Boulevard spelen in op de behoefte om onze doelgroep te voorzien van voldoende en kwalitatieve woonruimte op de campus.”

Drie gebouwen op de Boulevard

In het gebied komen drie gebouwen van maximaal vier verdiepingen hoog. De nu uitgewerkte plannen gaan uit van 114 studio's van elk ongeveer 25 m2. Op de begane grond komen in totaal 3 studio's voor studenten met een beperkte mobiliteit. Op elke verdieping komen acht of tien studio's plus een gemeenschappelijke woonkamer.

sc`zc

Het woonconcept wordt gerealiseerd in een bosrijke omgeving aan de Boulevard. Er is speciale aandacht voor groenvoorziening en het bouwen met oog voor de natuur. Het doel is om zoveel mogelijk bomen te behouden, hier is in het voortraject al rekening mee gehouden. Bovendien wordt er nieuw groen toegevoegd nadat de gebouwen gereed zijn zodat er weer een toekomstbestendige groenstructuur ontstaat. De natuurlijke omgeving wordt doorgetrokken in de architectuur. Er is een zogenaamd Biophilic design gemaakt, waarbij natuurlijke elementen worden opgenomen in de gebouwde omgeving. Het materiaal is te gast in het bos. Een deel van de beplanting die moet wijken wordt gecompenseerd in de vrijgekomen ruimte bij het Hoge Druk Lab op de campus. In onderstaande figuur is te zien waar de drie gebouwen komen te staan en hoe dit zich met het groen verhoudt tot de naastgelegen U-baan, sportcentrum en Vrijhof.

De artist impression laat zien dat het ontwerp veel houten bouwelementen bevat zodat de gebouwen in een groene omgeving passen. Het energieconcept is gebaseerd op stadsverwarming.

Studeren én ontspannen

Bij de inrichting van de studio’s komen straks natuurlijke elementen terug door kleur-, vorm- en materiaalgebruik. Een fijne ambiance om te kunnen studeren. Ook met het sociale aspect aan wonen is rekening gehouden. Er komen gezamenlijke kook- en leefruimten om vereenzaming tegen te gaan. Naast de sociale woongedeeltes worden ook de elementen voor een passende publieke locatie aan de Boulevard uitgedacht door Plegt-Vos, De Veste en de studenten van de UT. Martijn Rink van De Veste: “We willen dat de studenten zich in en om hun wooncomplex en tijdens hun studententijd echt thuis gaan voelen. Een thuis waar wordt gewoond, gestudeerd en geleefd. Waar studenten zich kunnen ontwikkelen en gelukkig kunnen zijn. Daar zetten wij ons voor in!”

Samenwerking met studenten

Plegt-Vos, De Veste, UT en de betrokken studenten werken samen om de wooncomplexen tot een geschikt thuis voor studenten te maken. De studenten zijn al vroeg betrokken bij het project. In de aanbestedingselectie was de stem van de studenten even belangrijk als dat van De Veste. Uit de selectie bleek Plegt-Vos de doelgroep het beste aan te voelen. De naamgeving van de drie wooncomplexen is nog niet bepaald. Ook hier vinden De Veste, Plegt-Vos en de UT de input van de studenten belangrijk. De naam zal dus in samenwerking met studenten tot stand komen.

De wooncomplexen worden naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 opgeleverd.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder CvB (momenteel directeur Kennispark Twente a.i.)