HomeNieuwsNWO-subsidie voor learning communities om digitale transformatie te versnellen

NWO-subsidie voor learning communities om digitale transformatie te versnellen

Wetenschapsfinancierder NWO heeft een subsidie van één miljoen euro toegekend aan een onderzoek van hoofdaanvrager prof.dr. Maaike Endedijk van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) van de Universiteit Twente. Het onderzoeksproject CLIC-IT is gericht op het versnellen van de digitale transformatie binnen learning communities.

In learning communities komen bedrijven en kennisinstellingen samen om gezamenlijk te leren, te werken en te innoveren. Het onderzoek moet leiden tot betere methodes en tools om dit te ondersteunen. Het project heeft een doorlooptijd van vier jaar en start na de zomer van 2022.

Aan het project werkt een groot aantal partijen mee. Zo zijn Saxion Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim medeaanvragers. Daarnaast nemen dertien startende en gevestigde learning communities deel, waarin meer dan 500 bedrijven en acht kennisinstellingen zijn verenigd. Onder andere het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en de Garden of Kairos zijn aangesloten. Tien nationale en regionale partners brengen expertise in om de resultaten in de praktijk te brengen.

De impact van digitale transformatie

Digitale ontwikkelingen zoals Artificiële Intelligentie beïnvloeden ons dagelijks werk en leven. Het maakt nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken mogelijk, maar vraagt ook veel nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers die er op een verantwoorde manier mee moeten werken. Bovendien vraagt de digitale transformatie ook van organisaties om hun producten en dienstverlening te innoveren. Al met al een grote uitdaging: hoe kunnen organisaties en hun (toekomstige) medewerkers toegerust worden om op deze innovaties te reageren en ze aan te sturen?

Learning communities

De vraag naar nieuwe oplossingen om continu leren en innoveren in de werkomgeving te ondersteunen, wordt steeds dringender. De complexiteit en snelheid van technologische innovaties maakt dat organisaties dit niet alleen kunnen en hierin samenwerking zoeken met andere organisaties en kennisinstellingen. In allerlei topsectoren zijn de afgelopen jaren daarom learning communities (LC’s) ontstaan; hubs, fieldlabs, expertisecentra, etc. Deze LC’s lopen vaak tegen dezelfde vraagstukken aan: Hoe blijven alle partners betrokken? Hoe komen we tot gezamenlijke doelen en resultaten? Of hoe zorgen we dat partners op een gelijkwaardige manier van elkaar leren?

Effectief leren, samenwerken en innoveren

Het onderzoek is daarom gericht op het evalueren van de werkingsmechanismen van LC's en inzichten te verwerven in hoe organisaties en mensen effectief leren, samenwerken en innoveren. Uiteraard in de context van de deelnemende LC’s die werken aan uitdagingen gerelateerd aan digitale transformatie. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze inzichten kunnen leiden tot methoden en instrumenten om deze leer-, samenwerkings- en innovatieprocessen in LC’s te ondersteunen. Dit alles wordt samengebracht in een Learning Community Incubator: een online omgeving waar LC's terecht kunnen voor ondersteuning bij het effectiever samen werken, leren en innoveren om zo de digitale transformatie te versnellen.

Consortium

Hoofdaanvrager: prof. dr. M. D. Endedijk (Universiteit Twente).

Mede-aanvragers: Dr. S. Corporaal en dr. J.M. Linssen (Saxion Hogeschool), dr. P. Papadopoulos en dr. B.J. Kollöffel (Universiteit Twente), dr. H.A.M. van Lieshout en dr. D.M. Degens (Hanzehogeschool Groningen), dr. M. Thunnissen (Fontys Hogeschool) en dr. J. Lappia (Hogeschool Windesheim).

Deelnemende Learning Communities: Samenwerking Noord; Ai4agri, Applied AI in Livestock Farming; Technohub Inclusieve Technology Apeldoorn; Boost AI van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland; SPARC; Garden of Kairos, Applied AI Labs, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, 5Groningen, HBO-ICT Learning Communities van de Christelijke Hogeschool Ede; Digital Literacy Coalition; Techniekpact Twente; CyberSecurity Noord-Nederland.

Overige partners: Van Haren Learning Solutions; Stichting Platform Talent voor Technologie (Katapult); Alledaags; TechYourFuture; Nederlandse AI-coalitie; Sociaal-Economische Raad; IT Academy Noord-Nederland, Stichting Game Industrie Noord-Nederland; Eindhoven Engine; National Smart Industry Agenda.

prof.dr. M.D. Endedijk (Maaike)
Adjunct Hoogleraar
J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)