HomeNieuwsVerwarming ook bij de Universiteit Twente lager

Verwarming ook bij de Universiteit Twente lager

In lijn met het advies van de Rijksoverheid zet ook de Universiteit Twente de verwarming in haar gebouwen twee graden lager. Vanaf volgende week zal dat gefaseerd gebeuren in de diverse gebouwen.

De temperatuur van veel ruimten in de UT-gebouwen is centraal geregeld. Denk aan de grote collegezalen, hallen, gangen en andere gedeelde ruimtes. Omdat de verwarming in de gebouwen met verschillende systemen aangestuurd wordt, neemt het aanpassen even tijd in beslag. Gedurende de week zal de temperatuur op meer plekken veranderen.

In veel kantoren kunnen medewerkers en studenten zelf de temperatuur bepalen met behulp van een thermostaat of de knoppen van de verwarming. Aan hen vragen we kritisch te kijken welke temperatuur nodig is om prettig te werken en te studeren. Ook vragen we van medewerkers en studenten om in hun kledingkeuze rekening te houden met de aangepaste temperatuur.

Indirecte besparing

Aangezien de meeste gebouwen van de Universiteit Twente zijn aangesloten op het warmtenet, is de directe besparing van gas beperkt. Het warmtenet wordt grotendeels verwarmd met biomassa en restwarmte van afvalverwerker Twence en de Twentse industrie.  Als meer gebruikers van het warmtenet hun verbruik verminderen, zal er minder gas nodig zijn om in de behoefte te kunnen voorzien. Het verlagen van de temperatuur betekent wel minder kosten, al is op dit moment nog niet precies in te schatten hoe groot dat effect is.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)