HomeNieuwsUniversiteit Twente start met masteropleiding Robotics

Universiteit Twente start met masteropleiding Robotics

De Universiteit Twente voegt vanaf september 2022 zeer waarschijnlijk een nieuwe master toe aan haar onderwijsaanbod. De nieuwe master Robotics is het antwoord op de enorme marktvraag en de populariteit van het vakgebied robotica onder (aankomende) studenten.

Op de Universiteit Twente wordt momenteel achter de schermen druk gewerkt om alle formele stappen te doorlopen. In het voorjaar van 2022 wordt duidelijk of de master definitief van start kan gaan vanaf het collegejaar 2022-2023. Accreditatieinstelling NVAO geeft dan uitsluitsel over de ‘Toets Nieuwe Opleiding’ en brengt een advies uit aan de minister. Alle seinen staan voorlopig op groen en de UT is overtuigd van het bestaansrecht van deze nieuwe master.

Multidisciplinaire master 

De master Robotics brengt verschillende UT-disciplines bijeen en is voor het grootste deel verbonden aan twee faculteiten: EEMCS en ET. De master kent drie specialisaties:

  • Mechatronics and physical AI
  • Algorithms and software AI
  • Human robot interaction and social AI

Nieuwe opleidingsdirecteur

Een nieuwe opleidingsdirecteur is er ook al: dr. ir. Jan Broenink, die samen met prof. Stefano Stramigioli de onderzoeksgroep Robotics and Mechatronics van de UT leidt. Broenink heeft samen met kwartiermaker dr. Heidi Muijzer-Witteveen van de faculteit ET veel voorbereidend werk verricht. Beiden hebben veel ervaring in onderzoek en onderwijs binnen het vakgebied robotica.

Broenink: “Robotica is al jaren een snelgroeiende sector en de laatste jaren gaan de ontwikkelingen razendsnel. Denk aan (operatie)robots in de medische zorg, in fabrieken en in ons dagelijks leven. Op de UT hebben we alles in huis om studenten voor te bereiden op een toekomst in dit vakgebied. In deze master komt een aantal belangrijke UT-disciplines samen, denk aan informatica, artificial intelligence, mechatronica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. We bereiden studenten bovendien voor om te innoveren en ondernemen in dit vak. We zien dat roep om robotica-experts exponentieel toeneemt. Grote bedrijven als ASML, Demcon en VDL staan te springen om breed opgeleide robotica-experts en ook zien we dat een kwart van het aantal robotica-vacatures een onderzoeks- of R&D positie betreft. De combi tussen onderzoek, onderwijs en valorisatie komt daarom sterk naar voren in deze master. Ook leggen we een sterke link met Challenge Based Learning, een nieuwe onderwijsvisie van de UT. Hierin worden organisaties en bedrijven actief betrokken bij onderzoeks- en onderwijsprojecten. We halen vragen op uit industrie en samenleving en gaan daarmee aan de slag.”

dr.ir. J.F. Broenink (Jan)
Opleidingsdirecteur MSc Robotics en universitair hoofddocent

Voorbeelden baanbrekend robotica-onderzoek

Roboticastudenten op de UT kunnen kiezen uit een scala aan baanbrekende UT-projecten en labs in dit vakgebied. Een aantal recente voorbeelden:

UT'er Vincent Groenhuis met zijn robot voor borstkankeronderzoek

Labs en faciliteiten:

Inschrijven

Over het inschrijfproces voor de nieuwe master Robotics wordt later dit jaar meer bekend. Zo lang de inschrijfprocedure nog niet is geopend, kunnen studenten zich inschrijven voor de master Systems & Control.

Vervolgproces

De totstandkoming van de master Robotics wordt op de Universiteit Twente besproken met het medezeggenschapsorgaan, dat instemmingsrecht heeft nadat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een positief advies geeft.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)