HomeNieuwsDuurzame kustbescherming door combinatie van kwelders en dijken

Duurzame kustbescherming door combinatie van kwelders en dijken

Volgens UT-promovendus Pim Willemsen kunnen natuurlijke kwelders traditionele kustbescherming ondersteunen en verduurzamen. De ecosystemen groeien mee met de stijgende zeespiegel en dempen zowel kleine als grote golven en verkleinen daarmee de impact op  traditionele kustbescherming, zoals dijken en zeeweringen. Aanstaande vrijdag verdedigt hij zijn proefschrift over dit onderwerp.

70% van de megasteden (met meer dan 1,6 miljoen inwoners) wereldwijd bevinden zich in de kustzone. Met de verwachte zeespiegelstijging en het mogelijk vaker voorkomen van extreem weer is het daarom essentieel om deze gebieden goed te beschermen tegen de zee. Traditioneel gebeurt dit met dijken en zeeweringen, maar volgens Willemsen wordt deze verdediging duurzaam versterkt door een kwelder of schor ervoor. “Zo’n met planten begroeid gebied buiten de dijk maakt de kustbescherming duurzaam”, aldus Willemsen.

Duurzaam door ophoging met zeespiegel

Zowel natuurlijke als kunstmatig aangelegde kwelders dragen bij aan duurzame kustverdediging, omdat ze zich aanpassen aan de hoogte van de zeespiegel. “Als de zeespiegel stijgt drijft er ook meer zand en slib mee dat achterblijft op de kwelder, waardoor deze meegroeit”, zegt Willemsen. “En daardoor dempen kwelders de golven ook als de zeespiegel omhoog gaat”. Voor zijn promotieonderzoek keek Willemsen naar de effectiviteit en voorspelbaarheid van golfdemping door kwelders over de gemiddelde levensduur (rond de 50 jaar) van traditionele kustbescherming.

Model en veldmetingen

Om de breedte van de golfdempende kwelders 50 jaar  te kunnen voorspellen, ontwikkelde Willemsen een computermodel waarin hij de gemiddelde golfhoogte en de hoeveelheid beschikbaar sediment in het water kon variëren. De uitkomsten van zijn model kwamen goed overeen met wat hij observeerde door oude kaarten en foto’s van kwelders te bekijken, en golven te meten in echte kwelders. Het model verklaart wanneer de kwelderrand zich meer zeewaarts of juist meer landwaarts beweegt en hoe dat de golfdempende capaciteit van de kwelder beïnvloedt.  

Afbeelding 1: Veldmetingen op de kwelder

Meer informatie

Pim Willemsen voerde zijn onderzoek uit bij de vakgroep Water Engineering and Management (WEM; faculteit ET) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en zijn begeleiders waren prof. dr. Suzanne Hulscher (Universiteit Twente),prof. dr. Tjeerd Bouma (NIOZ) en dr. ir. Bas Borsje (Universiteit Twente) . De openbare verdediging van zijn proefschrift getiteld “Biogeomorphology Of Salt Marshes - Understanding The Decadal Salt Marsh Dynamics For Flood Defense” vindt plaats op vrijdag 22 januari 2021 en is online live te volgen.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)