Foto Mireille Droste

Zie Nieuws

Victor van der Chijs benoemd als voorzitter van Deltalinqs; vertrekt bij UT

De voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, Victor van der Chijs, neemt per 1 april afscheid van de UT. Hij start dan als voorzitter van Deltalinqs en RPPC in Rotterdam. Zijn tweede benoemingsperiode bij de UT zou in september dit jaar aflopen.

Op 1 september 2013 startte Victor van der Chijs als bestuursvoorzitter bij de Universiteit Twente. Twee keer heeft hij in deze acht jaren leidinggegeven aan een ambitieus proces om een nieuwe strategie voor de UT te realiseren. Het afgelopen jaar resulteerde dit in Shaping2030, de nieuwe missie, visie én strategie die ervoor moeten zorgen dat de UT haar hoge ambities kan verwezenlijken.

Van der Chijs heeft altijd scherp oog gehad voor de ontwikkelkansen van de UT en op de connectie met de buitenwereld. Ondernemerschap, internationalisering, samenwerking en scherpe profilering en positionering van de universiteit stonden bij hem hoog op de agenda. Hij was tijdens een groot deel van zijn bestuursperiode bij de UT ook voorzitter van de 4TU.Federatie en van de ECIU, het Europese netwerk van innovatieve universiteiten. De UT is de afgelopen jaren onder zijn leiding sterk gegroeid, en consequent verkozen tot meest ondernemende universiteit en universiteit met de hoogste maatschappelijke impact.

De keuze van Victor van der Chijs voor Deltalinqs en RPPC is een logisch vervolg in zijn loopbaan. Zijn affiniteit met ondernemerschap, in combinatie met zijn ervaringen in het bedrijfsleven, de vernieuwingsopgaven in de mainport én zijn bekendheid met het bestuurlijke circuit, zoals provincie, Haagse politiek en ministeries, Europese Unie en stakeholders zoals VNO-NCW komen in deze positie samen.

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij deze ondernemersorganisatie zijn ruim 700 bedrijven aangesloten. Voor Deltalinqs zijn aandacht voor vernieuwing en versterking van het verdienvermogen op nationaal en internationaal niveau belangrijke speerpunten. Als voorzitter van Deltalinqs zal Van der Chijs zich met name richten op de regionale, landelijke en Europese politieke lobby voor de belangen van de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Ook wordt Van der Chijs per 1 april voorzitter van Rotterdam Port Promotion Council (RPPC), de internationale netwerkorganisatie die havenbedrijfsleven, verladers en expediteurs, overheden en andere stakeholders verbindt.

Van der Chijs over zijn komende afscheid van de UT: “Met pijn in mijn hart ga ik Twente verlaten. De UT is en blijft een bijzonder inspirerende omgeving en ik ben dankbaar dat ik mij voor de ontwikkeling van deze fantastische universiteit heb kunnen inzetten. Onze nieuwe strategie Shaping2030 staat als een huis en ik ben trots op de betrokkenheid en bevlogenheid van de UT-gemeenschap om hieraan gezamenlijk verder invulling te geven. Ik neem dan ook afscheid met groot vertrouwen in de toekomst van de UT.” 

De Raad van Toezicht respecteert het besluit van Van der Chijs en dankt hem voor zijn toewijding en inspanningen in de afgelopen jaren. Anton Schaaf, voorzitter van de Raad van Toezicht, over het komende vertrek van Victor van der Chijs: “Victor heeft de UT de afgelopen jaren bijzonder goed op de kaart weten te zetten. Hij heeft de weg gebaand voor een toekomst waarin de UT wendbaar is en klaar is voor de uitdagingen die ons te wachten staan. We hebben hier als Raad van Toezicht veel respect en bewondering voor. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat alle in gang gezette plannen in het kader van Shaping2030 overeind blijven en onverminderd uitgevoerd worden.”

De portefeuille van de voorzitter van het College van Bestuur zal vanaf 1 april worden waargenomen door de andere twee bestuursleden. De Raad van Toezicht start op korte termijn de procedure om zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)