HomeNieuwsERC Starting Grant voor UT-onderzoeker Dominik Krug

ERC Starting Grant voor UT-onderzoeker Dominik Krug

De Europese Onderzoeksraad (ERC) kent UT-onderzoeker Dominik Krug een Starting Grant toe van 1,5 miljoen euro, voor zijn onderzoek naar botsingen tussen belletjes en deeltjes in turbulente omgevingen. ERC Starting Grants worden toegekend aan jonge, talentvolle wetenschappers met baanbrekende onderzoeksvoorstellen. De winnaars kunnen de subsidie gebruiken om hun eigen onderzoeksgroep op te zetten.

Het doorgronden van botsingen tussen belletjes en deeltjes in turbulente omgevingen

Met zijn onderzoek hoopt Dominik inzicht te krijgen in hoe turbulentie het botsingsproces tussen belletjes en deeltjes beïnvloedt. Dit soort botsingen zijn van fundamenteel belang voor flotatie, een proces waarbij ruwe materialen van elkaar worden gescheiden op basis van verschillen in hun waterafstotendheid.

Deze scheidingsmethode wordt onder andere toegepast bij afvalwaterzuivering en papierrecycling, maar is met name belangrijk in de mijnbouw, waar het wordt gebruikt om mineralen van elkaar te scheiden. Het proces vindt vaak plaats onder extreem turbulente omstandigheden, en de belangrijke rol van turbulentie wordt dan ook breed erkend binnen de industrie.

Het botsingsprobleem zelf is nog fundamenteler en wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de biologie. Zo is bekend dat het zogenaamde bubble scrubbing-effect het transport in onze oceanen beïnvloedt, en bestaat het vermoeden dat het misschien ook voorkomt op een van de manen van Saturnus. Dominik: “Hoe zwevende belletjes en deeltjes zich gedragen onder turbulente omstandigheden is enorm intrigerend. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot verrassende fenomenen, zoals lokale de-mixing. We weten nu dat dit soort effecten het aantal botsingen aanzienlijk kunnen beïnvloeden, maar ze worden in geen enkele van de huidige benaderingen van het probleem meegenomen. Het is mijn doel om uit te zoeken hoe het precies zit met deze effecten. Wat de uitdaging nog groter maakt, is dat belletjes – en lichte deeltjes in het algemeen – zich in een turbulente stroming anders gedragen dan hun zware tegenhangers. Daarin verschilt het belletjes-deeltjesprobleem zich wezenlijk van bijvoorbeeld druppelbotsingen in wolken, waardoor nieuwe natuurkundige concepten nodig zijn.”

Dominik en zijn team zullen theorieën en modellen ontwikkelen voor het botsingsproces en deze testen vanuit zowel een experimentele als wiskundige invalshoek. Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een natuurkundige parametrisering van de effectieve botsingssnelheid in een realistische stromingsomgeving.

Dominik Krug

Dr. D.J. (Dominik) Krug is als universitair docent werkzaam bij de Vloeistoffysica-groep van de Universiteit Twente en is tevens verbonden aan het Max-Planck Center for Complex Fluid Dynamics. In 2014 promoveerde hij cum laude aan de ETH Zürich, en tijdens zijn postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Melbourne won hij een McKenzie-beurs. In 2018 begon Dominik in zijn huidige tenure-track positie aan de Universiteit Twente.

Over de ERC Starting Grants

De Europese Onderzoeksraad kent jaarlijks startsubsidies van maximaal 1,5 miljoen euro toe aan beginnende onderzoekers uit verschillende landen. Het doel van de Onderzoeksraad is om veelbelovende wetenschappers aan te moedigen om hun carrière te beginnen met het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek binnen Europa.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)