Zie Nieuws

Geen onderwijs en tentamens; werken vanuit thuis

De nieuwe richtlijnen van het Rijk om het coronavirus te beheersen, die zijn ingesteld na advies van het RIVM, hebben grote gevolgen voor de Universiteit Twente. We hebben de belangrijkste maatregelen en consequenties voor je op een rij gezet. Deze volgen uit het overleg tussen het Centraal Crisis Team (CCT) van de UT en de faculteiten.

Geen onderwijs tot maandag 23 maart

In de periode tot maandag 23 maart a.s. vinden er geen onderwijsactiviteiten plaats. Dat geldt voor het reguliere onderwijs, examens, maar ook voor bijvoorbeeld online onderwijs, trainingen, cursussen en colloquia. Studenten wordt gevraagd geen gebruik te maken van de onderwijsgebouwen als daar geen strikte noodzaak voor is. Het Techmed-gebouw is zelfs helemaal afgesloten voor studenten.

De opleidingen zullen de komende week benutten om te zorgen dat zij zo goed als mogelijk online onderwijs aan te kunnen bieden vanaf maandag 23 maart. Zij zullen het initiatief nemen om met studenten te communiceren over de wijze waarop het onderwijs verder wordt verzorgd.

Ook zullen zij met de studenten in contact treden mocht de nieuwe situatie leiden tot bijvoorbeeld grote studievertraging of andere complicerende factoren. Omdat het onderwijs van de verschillende opleidingen op verschillende wijzen wordt gegeven, is maatwerk nodig.

Onderzoek en overige activiteiten

Onderzoek en andere activiteiten kunnen de in komende periode doorgaan, voor zover zij niet worden beperkt door de maatregelen die genoemd worden in deze mail of maatregelen die door de overheid of andere organisaties worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op ontmoetingen en afspraken met collega’s elders.

Zoveel mogelijk thuiswerken

We volgen de richtlijn vanuit het Rijk om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat hanteren we voor alle UT-medewerkers, zowel de wetenschappelijke staf als medewerkers in een ondersteunende functie. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer aanwezigheid gewenst is. Het is belangrijk om daar met de leidinggevende en collega’s goede afspraken over te maken, op het niveau de afdeling, vakgroep of project. Juist de komende periode is veel extra werk te verzetten; goede afstemming is daarom cruciaal.

We vinden het belangrijk dat iedereen op een goede en veilige manier thuis werkt. Daarvoor hebben we een aantal instructies die kunnen helpen om de thuiswerkplek op een goede manier in te richten voor digitaal werken en het werk zo te organiseren dat dat goed en veilig kan.

Voor sommige medewerkers geldt dat zij de opvang van hun kinderen moeten regelen. De scholen in het basis- en middelbaar onderwijs sluiten en kinderopvang is beperkt beschikbaar. Wij begrijpen het als zij thuis nodig zijn. Als zij zorg moet leveren, overleggen zij met hun leidinggevende wat je wel niet kan doen. Op die manier zorgen we er samen voor dat we op een gezonde en veilige manier werk combineren met zorg thuis.

Terughoudendheid met reizen

Voor internationale reizen geldt dat we de aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijven volgen. Vermijd voorlopig reizen die niet strikt noodzakelijk zijn. Wees je goed bewust van de kans dat reisadviezen snel kunnen veranderen door een gewijzigde situatie elders, en pas je reisgedrag daarop aan. Zo nodig kan daaruit het besluit vanuit de faculteit volgen om een reis niet te maken.

Beperkte beschikbaarheid van voorzieningen

In de komende periode zullen we te maken hebben met beperkte beschikbaarheid van verschillende voorzieningen. Enkele daarvan zullen tot nader order gesloten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het DesignLab, Student Services, Pakkerij, het watersportcomplex en het Sportcentrum (uitgezonderd afspraken voor fysiotherapie). All restauratieve voorzieningen zijn gesloten.

De Bastille en de Bibliotheek zijn wel geopend. In alle gevallen dragen we er gezamenlijk zorg voor dat op geen van de locaties meer dan honderd personen tegelijk aanwezig zijn, conform de richtlijnen vanuit het Rijk.

Beperkingen voor evenementen

Voor alle evenementen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn, geldt dat deze niet meer gehouden kunnen worden. Gekeken kan worden naar uitstellen, afgelasting of evenementen zodanig organiseren (bijvoorbeeld door splitsen), zodat aan deze lijn voldaan kan worden. De beperking geldt in ieder geval tot 31 maart; we hopen snel duidelijkheid te hebben over de daaropvolgende periode.

Studiezoekers goed informeren

Het moeten afgelasten van de open dagen betekent dat we aankomende studenten niet goed hebben kunnen informeren over de mogelijkheden voor studeren aan de Universiteit Twente. De opleidingen zullen daarbij, gezamenlijk met en gefaciliteerd door de Marketing en Communicatie-afdeling van de UT, moeten kijken naar manieren om toch te zorgen dat aankomende studenten gemiste informatie alsnog goed en tijdig ontvangen.

Overzicht van contactpunten

Mocht je vragen hebben die niet kunnen wachten, dan kan je contact met ons opnemen. Het communicatieteam is per e-mail te bereiken, info@utwente.nl. Ze proberen zo mogelijk binnen vier uur te reageren op mails, en zijn ook tijdens de weekenden aanwezig.

LEES OOK DE EERDERE UPDATES