Voor medewerkers

Gezonde (thuis)werkplek

Of u nu een vaste werkplek, een flexibele werkplek of een thuiswerkplek heeft; voor uw gezondheid is het essentieel dat uw werkplek aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo is bijvoorbeeld uw werkhouding zeer belangrijk. Zie hiervoor; Animatie goede houding.

Risico’s van thuiswerken

Thuiswerken is min of meer onlosmakelijk met beeldschermwerk verbonden. De kans op fysieke overbelasting en RSI bij thuiswerken is dan ook aanwezig. Veel lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid van de ogen en pijn aan polsen, armen, schouders en nek, hangen samen met intensief werken met beeldschermen. Naarmate langer achtereen wordt gewerkt, nemen de klachten toe. RSI is een afkorting van Repetitive Strain Injury, de algemeen gebruikte benaming voor lichamelijk letsel als gevolg van herhaalde inspanning. RSI is een verzamelnaam voor chronische klachten in de nek, schouders, ellebogen en/of polsen. Voor meer informatie over RSI zie www.utwente.nl/rsi.