Zie Nieuws

Opnieuw uitstekende rapportcijfers UT in Keuzegids Universiteiten

Het is traditioneel een spannend moment voor universiteiten: de presentatie van de Keuzegids Universiteiten, waarin de prestaties van de verschillende bacheloropleidingen langs de meetlat worden gelegd. De meest recente editie kwam vandaag uit. Met de titel ‘Beste Technische Universiteit 2021’ en zes opleidingen die zich Topopleiding mogen noemen, legt de Universiteit Twente opnieuw uitstekende rapportcijfers over.

Stabiele plek in de top drie

Sinds 2018 staat de Universiteit Twente onafgebroken in de top drie van best scorende universiteiten. Wageningen UR is al jaren een stabiele nummer één met gemiddeld 73 punten (op een schaal van 1-100), de UT volgt met 68,5 punten, net voor de Open Universiteit (67,5 punten). De score van de UT is goed voor de titel ‘Beste Technische Universiteit 2021’, waarvoor de Keuzegids de prestaties met die van de universiteiten in Delft en Eindhoven vergeleek.

Zes opleidingen mogen zich Topopleiding noemen, een predicaat dat wordt uitgereikt aan opleidingen die 75 punten of meer scoren: Communication Science (85), Applied Physics (83), Applied Mathematics (82), Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) (78), Industrial Engineering & Management (77), en International Business Administration (75). De eerste drie horen zelfs bij de 25 best scorende opleidingen van Nederland.

Bijzondere editie

Het samenstellen van de Keuzegids Universiteiten was dit jaar een bijzonder proces. Vanwege COVID-19 is de Nationale Studenten Enquête dit jaar niet gehouden. De uitkomsten van dat onderzoek vormen een belangrijke pijler onder de Keuzegids, en vertegenwoordigen het oordeel van de studenten. Dat oordeel weegt zwaar mee, waarbij de Keuzegids dit keer dus moet terugvallen op de cijfers van 2019. Het is de belangrijkste oorzaak dat de scores nagenoeg gelijk zijn aan die van vorig jaar.

Samen met de scores uit de accreditaties van het Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de resultaten van de universiteiten op aspecten als studiesucces wordt de score van een opleiding opgemaakt. Echter, NVAO heeft een aanpassing in haar accreditatieproces doorgevoerd waarbij ze opleidingen niet meer beoordeeld als voldoende, goed of excellent, maar alleen aangeeft of een opleiding aan de eisen voldoet.

Om beide factoren goed op te vangen, telt in deze editie van de Keuzegids studiesucces zwaarder: hoeveel studenten schrijven zich in voor het tweede jaar en hoeveel van hen studeren zonder studievertraging af?

Informatiebron voor studiekiezers

De Keuzegids Universiteiten is een belangrijke bron van informatie voor aankomende studenten en hun ouders en begeleiders. Omdat de cijfers dit jaar weinig verandering laten zien ten opzichte van vorig jaar, is in de gids meer aandacht voor de onderlinge verschillen in focus en keuzerichtingen.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)